ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ-ΑΚΕΕΔ 2021

                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ               

 

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

 

ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ
τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2021, διαμορφώνονται ως παρακάτω:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2021-12/2021, ΔΠ 2021 & ΔΧ 2021 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/2/2021 01/03/2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2021 31/03/2021
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/4/2021 04/05/2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/5/2021 31/05/2021
ΜΑΙΟΣ 01/6/2021 30/06/2021
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/6/2021 30/06/2021
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/7/2021 02/08/2021
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/8/2021 31/08/2021
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/9/2021 30/09/2021
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2021 01/11/2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2021 30/11/2021
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2021 31/12/2021
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2022 31/01/2022
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2022 28/02/2022

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2021-12/2021

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2021 31/03/2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/4/2021 04/05/2021
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/5/2021 31/05/2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/6/2021 30/06/2021
ΜΑΙΟΣ 01/7/2021 02/08/2021
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/8/2021 31/08/2021
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/9/2021 30/09/2021
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2021 01/11/2021
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2021 30/11/2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2021 31/12/2021
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2022 31/01/2022
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/02/2022 28/02/2022
  1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.

 

Αθήνα 22/12/2020

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ