ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κατόπιν ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, διεπιστώθη αριθμός ασφαλισμένων που, ενώ έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση και μέχρι σήμερα καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τον Οργανισμό -τόσο οι ίδιοι όσο και και τα έμμεσα μέλη τους- εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς εισφορές.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την εργασία τους και δεν επιδοτούνται λόγω ανεργίας, απαιτείται να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής σε εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της απασχόλησης ή της επιδότησης. Διαφορετικά αναστέλλεται η περίθαλψή τους και χρεώνονται το ποσό που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που ενημερώνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ή τον Τομέα Ασφάλισης ότι εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς εισφορές, προκειμένου να μη διακοπεί η ασφαλιστική τους ικανότητα, παρακαλούνται να υποβάλουν κατά περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Απασχολούμενοι:

Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης σε εργοδότη υπόχρεο σε απόδοση εισφορών στον Οργανισμό (εφόσον είναι πρόσφατη)

ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ)

Άνεργοι επιδοτούμενοι:

Απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (e-ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, e-ΕΦΚΑ-ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ)

Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

Ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε επίσχεση:

Εξώδικη δήλωση επίσχεσης που έχει κοινοποιηθεί στον εργοδότη (οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για πέντε (5) μήνες κατ’ ανώτατο από την ημερομηνία έναρξης της επίσχεσης).

Ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που δεν έχουν εισφορές και οι οποίοι μέχρι την 15/1/2021 δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες παρακαλούνται να γνωρίζουν ότι θα τεθεί προσωρινή φραγή στην ασφαλιστική τους μερίδα, μετά την ημερομηνία αυτή και κατά συνέπεια θα αδυνατούν να καλύπτονται υγειονομικά από τον Οργανισμό οι ίδιοι και τα μέλη οικογένειάς τους, μέχρι να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που είτε έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία επικοινωνίας τους είτε δεν έχουν πρόσφατα επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους δύνανται να προβούν

στη σχετική διαδικασία ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στον ιστότοπο του Οργανισμού https://www.edoeap.gr/e-services/epikirosi.php, ώστε να λαμβάνουν και προσωποποιημένη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 210 7264700 εσωτ. 3-3 και με τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 210 7264700 εσωτ. 3-2.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ