ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ερωτήσεις – Απαντήσεις επί του διαγωνισμού για οδοντιατρικά υλικά

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Ερώτηση Α) Η έκπτωση θα είναι επί ομάδος ή επί είδους?

Απάντηση: Η έκπτωση θα είναι ΕΝΙΑΙΑ για όλα τα υλικά – είδη κάθε κατηγορίας (ομάδος). Σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά θα κηρυχθεί ανάδοχος εκείνος που έχει προσφέρει την μέγιστη (ενιαία για όλα τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας) έκπτωση.

Ερώτηση Β) Όποιος  προσφέρει την ομάδα, πρέπει να προσφέρει υποχρεωτικά όλα τα προϊόντα της ομάδος?

Απάντηση: Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη (ΣΤ. 7.)  “Στην τεχνική προσφορά, για κάθε κατηγορία στην οποία συμμετέχουν, οι συμμετέχοντες φορείς θα δηλώσουν ότι εμπορεύονται και έχουν προς διάθεση τουλάχιστον το 80% των υλικών της κατηγορίας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.”

Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική. Αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι η δήλωση είναι ψευδής, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και ο ΕΔΟΕΑΠ θα απευθυνθεί στον επόμενο. Για τα είδη που ενδεχομένως δεν διαθέτει ο ανάδοχος (εντός του πλαισίου του 20% επί του πλήθους των ζητουμένων ειδών), ο ΕΔΟΕΑΠ θα απευθύνεται στους επόμενους και αν δεν διαθέτουν και αυτοί θα διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό.

Ερώτηση Γ) Οι τιμές είναι ελεγμένες?

Π.χ  Στα Υλικά προσθετικής στα είδη 13-14-15 οι τιμές είναι  σωστές?

Στην κατηγορία  5 . Το είδος 8 έχει 19,22 το ένα ή η συσκευασία των 10-12.

 

Απάντηση: Επειδή υπάρχει ενδεχόμενο κάποιες τιμές στα εκατοντάδες υλικά που υπάρχουν να μην είναι ακριβείς, θα αποσύρουμε τον διαγωνισμό και αφού ελέγξουμε πλήρως τις τιμές θα τον επανα-δημοσιεύσουμε με νέες προθεσμίες κατάθεσης προσφορών.

Ως προς το ερώτημα για την κατηγορία 5, αναφέρεται ότι είναι ανά συσκευασία.

 

Δ) Σε είδη που ζητάτε δεν υπάρχουν διευκρινίσεις  πχ. Στην κατηγορία 1. Το είδος  36.

 

Απάντηση: Επειδή όντως δεν υπάρχουν διευκρινίσεις στην υπόλοιπη διακήρυξη, στη νέα διακήρυξη που θα δημοσιεύσουμε οι διευκρινίσεις που απαιτούνται θα ενταχθούν στο Παράρτημα.

 

Οι ερωτήσεις, για την εταιρεία μου, που λαμβάνει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, είναι αυτονόητες, γιατί κανείς προμηθευτής δεν μπορεί να είναι μειοδότης σε 50-60-70 είδη και επίσης δεν αναφέρετε και ποσότητες που θα προμηθευτείτε, ώστε σε άλλη περίπτωση να βγει  ένας μέσος όρος.

Σχόλιο ΕΔΟΕΑΠ: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την ενιαία μέγιστη έκπτωση ανά κατηγορία υλικών, γιατί είναι ανέφικτο πρακτικά να διενεργείται κάθε φορά, για κάθε υλικό, διαγωνισμός για να βρεθεί ο εκάστοτε μειοδότης. Χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο αυτό, για να έχουμε ως κύριο προμηθευτή σε κάθε κατηγορία, την εταιρεία που θα δώσει την μέγιστη ενιαία έκπτωση επί των τιμών που αγοράζαμε στο παρελθόν.