ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 18 25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 18-25

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, παρατείνεται έως την 31/1/2021  η ασφαλιστική  κάλυψη στον ΕΔΟΕΑΠ  των ενήλικων τέκνων 18-25 ετών που λήγει την 31/12/2020, υπό την προϋπόθεση  ότι έχουν σήμερα ενεργή ασφαλιστική ικανότητα στον Οργανισμό και δεν εμφανίζουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι   σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού την 17/7/2020  και παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/7/2020 ) αναφορικά με  τη διαδικασία  και τα δικαιολογητικά ανανέωσης της εν λόγω ασφαλιστικής κάλυψης.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε  με τον  Τομέα  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ. 2107264700 εσωτ. 3-3 και με τον Τομέα Ασφάλισης τηλ. 2107264700 εσωτ. 3-2.

 

OI ΤΟΜΕΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ