Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

Προσωρινή ανάκληση διαγωνισμού

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ ανακαλεί προσωρινά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Οδοντιατρικών υλικών,  για επανέλεγχο των όρων του Παραρτήματος.  Ο διαγωνισμός θα επανα-προκηρυχθεί αμέσως μετά τον έλεγχο, με νέα δημοσίευση και νέες προθεσμίες κατάθεσης προσφορών.