ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ-ΑΚΕ) ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα 8/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ-ΑΚΕ) ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Σε συνέχεια της από 13/11/2020 ανακοίνωσης του Οργανισμού και στο πλαίσιο της αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών του ΕΔΟΕΑΠ, σε ό,τι αφορά την υποβολή ΑΚΑ τροποποιούνται μερικώς οι τεχνικές προδιαγραφές της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ-ΑΚΕ) των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων. Η τροποποίηση αφορά σε επέκταση κατά ένα ψηφίο του μήκους του πεδίου «Τύπος Αποδοχών» (Τ.Α.) της ΑΚΑ-ΑΚΕ (σε ό,τι αφορά την Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών – ΑΚΑ) από δύο (2) σε τρεις (3) χαρακτήρες.

Συγκεκριμένα, αφενός οι υφιστάμενοι διψήφιοι τύποι αποδοχών (01, 02, 03 ………99) θα μετατραπούν σε τριψήφιους με την προσθήκη του ψηφίου 0 στην αρχή τους (001, 002, 003…..099) και αφετέρου θα είναι δυνατή η χρήση, σε όσες περιπτώσεις κριθεί αναγκαίο, τύπων αποδοχών με αρίθμηση από 100 έως 999.

Η χρήση των τριψήφιων τύπων αποδοχών θα ξεκινήσει από την υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ 1)Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2020 (μήνας αναφοράς 11/2020) και 2) Δημόσιων Φορέων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020 (μήνας αναφοράς 10/2020), με ημερομηνία έναρξης υποβολής τη Δευτέρα 14/12/2020 (λόγω των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ κατά την περίοδο 9/12/2020 – 11/12/2020 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ΑΚΑ-ΑΚΕ).

Από την περίοδο αυτή (14/12/2020) και μετέπειτα, οι ΑΚΑ-ΑΚΕ των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Δημόσιων Φορέων – ακόμη και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων του Νοεμβρίου 2020 – πρέπει να υποβάλλονται με τη χρήση αποκλειστικά τριψήφιων τύπων αποδοχών.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264318

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ