ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/02-04-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Σχετικά με τους καταλογισμούς κατά ΚΕΔΕ, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης με την πανδημία του κορωνοϊού (συν. 1 αριθ. πρωτ. 556/01-04-2020)

2.2 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, καθώς και δόσεων ρύθμισης εργοδοτών ή επιχειρήσεων (συν. 2 αριθ. πρωτ. 558/01-04-2020)

2.3 Αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμών οφειλών (συν. 3 αριθ. πρωτ. 557/01-04-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 4 αριθ. πρωτ. 535/01-04-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 536/01-04-2020)

3.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. Ενίσχυσης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 537/01-04-2020)

3.4 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 7 αριθ. πρωτ. 538/01-04-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 8 αριθ. πρωτ. 539/01-04-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 9-3-2020 έως 29-3-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 540/01-04-2020)

5.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/12/2019 – 31/12/2019 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 541/01-04-2020)

5.3 Σχετικά με αλλαγή αριθμού δόσεων αποπληρωμής οφειλής (συν. 11 αριθ. πρωτ. 542/01-04-2020)

5.4 Σχετικά με σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία Παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Συμβούλων Διοίκησης και Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (συν. 12 αριθ. πρωτ. 543/01-04-2020)

5.5 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 13 αριθ. πρωτ. 544/01-04-2020)

5.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαρτίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 14 αριθ. πρωτ. 545/01-04-2020)

5.7 Έγκριση υπερωριών (συν. 15 αριθ. πρωτ. 546/01-04-2020)

5.8 Σχετικά με την καταβολή Δώρου Πάσχα 2020 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 547/01-04-2020)

5.9 Σχετικά με σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου παροχής Λογιστικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών (συν. 17 αριθ. πρωτ. 548/01-04-2020)

5.10 Σχετικά με αποφάσεις της  Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού (συν. 18 αριθ. πρωτ. 551/1-4-2020)

5.11 Σχέδιο σύμβασης με Νοσηλευτικό Ίδρυμα (συν. 19 αριθ. πρωτ. 552/01-04-2020)

5.12 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 20 αριθ. πρωτ. 553/01-04-2020)

5.13 Σχετικά με τη διαχείριση του τρόπου παροχής εργασίας του υπηρετούντος στον ΕΔΟΕΑΠ προσωπικού ενόψει των έκτακτων συνθηκών λόγω του κορωνοϊού (συν. 21 αριθ. πρωτ. 555/01-04-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με διάθεση αποζημίωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 22 αριθ. πρωτ. 530/01-04-2020)

6.2 Ενημέρωση για αποστολή επιστολής προς τις εργοδοτικές ενώσεις (συν. 23 αριθ. πρωτ. 550/01-04-2020)

6.3 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Απριλίου (συν. 24 αριθ. πρωτ. 549/01-04-2020)