ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/02-09-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1369/1-9-2020)

2.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1362/31-8-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1365/1-9-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1366/1-9-2020)

3.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1367/1-9-2020)

3.4 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1368/1-9-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-8-2020 έως 30-8-2020 (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1372/1-9-2020)

4.2 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Αυγούστου 2020 (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1363/31-8-2020)

4.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 24-8-2020 έως 28-8-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1374/1-9-2020)

4.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης ιατρικού προσωπικού (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1364/31-8-2020)

4.5 Απάντηση σε πόρισμα Επιτροπής Έρευνας (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1325 /5-8-2020)

4.6 Σχετικά με την αίτηση ασφαλισμένης για χορήγηση αντίγραφου απόφασης Δ.Σ. και παράταση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από ΕΔΟΕΑΠ (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1342/26-8-2020)

4.7 Σχετικά με προμήθεια χειρουργικών μασκών για τις ανάγκες των Ιατρείων του Οργανισμού (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1371/1-9-2020)

4.8 Σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία λογισμικού (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1343/26-8-2020)

4.9 Σχετικά με πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου Covid-19 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1375/1-9-2020)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με συγκρότηση επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του Δ.Σ. (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1370/1-9-2020)

5.2 Επιστολή της εκπροσώπου εργαζομένων μελών ΕΠΗΕΑ στον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1356/28-8-2020)

5.3 Πρόταση μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τον επικείμενο εμβολιασμό για τον ιό της γρίπης (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1357/28-8-2020)