ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/20-01-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ.107/19-1-2021)

2.2 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.2 αριθ. πρωτ.108/19-01-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ.118/19-01-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. αριθ.4 πρωτ.119/19-01-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.120/19-01-2021)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.121/19-01-2021)

3.5 Απονομή και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ.122/19-01-2021)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.123/19-01-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.9 αριθ. πρωτ.109/19-01-2021)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.10 αριθ. πρωτ.110/19-01-2021)

4.3 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.11 αριθ. πρωτ.111/19-01-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-1-2021 έως 15-1-2021 (συν.12 αριθ. πρωτ.112/19-01-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 11-1-2021 έως 17-1-2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.124/19-01-2021)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Δεκεμβρίου 2020 (συν.14 αριθ. πρωτ.594/14-01-2021)

5.4 Ενημέρωση σχετικά με Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου 2020 (συν.15 αριθ. πρωτ.1/4-01-2021)

5.5 Πρώτη έκθεση κανονιστικής συμμόρφωσης του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.2/4-01-2021)

5.6 Σχετικά με τη συνεργασία με εταιρεία ταχυμεταφορών για τη διακίνηση αλληλογραφίας σε ετήσια βάση (συν.17 αριθ. πρωτ.126/19-01-2021)

5.7 Έγκριση υπερωριών (συν.18 αριθ. πρωτ.127/19-01-2021)

5.8 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο (συν.19 αριθ. πρωτ.113/1901-2021)

5.9 Σχετικά με απόφαση Δ.Σ για άσκηση έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης -Αμοιβή Δικηγόρου (συν.20 αριθ. πρωτ.114/19-01-2021)

5.10 Σχετικά με εργατική υπόθεση κατά του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ.115/19-01-2021)

5.11 Σχετικά με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, επεκτάσεις συμβάσεων και ενίσχυση του Τμήματος Λογιστηρίου (συν.22 αριθ. πρωτ.131/19-01-2021)

5.12 Έγκριση δαπάνης για την τακτοποίηση αυθαιρεσίας στο κτήριο επι της οδού Σισίνη 18 (συν.23 αριθ. πρωτ.128/19-01-2021)

5.13 Ενημέρωση για ενεργές συμβάσεις – συμβασιοποιημένες και μη δαπάνες (συν.24 αριθ. πρωτ.117/19-01-2021)

5.14 Σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής ποιότητας στην τηλεφωνική επικοινωνία (συν.25 αριθ. πρωτ.116/19-01-2021)

5.15 Σχετικά με σύναψη σύμβαση με σύμβουλο σε ασφαλιστικά θέματα (συν.26 αριθ. πρωτ.129/19-01-2021)

5.16 Συμφωνητικό με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απάντηση ιατρού σε καταγγελία (συν.27 αριθ. πρωτ.5/5-1-2021)