ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/05-03-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 370/4-3-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 389/43-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 390/4-3-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 391/4-3-2020)

3.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 392/4-3-2020)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 6 αριθ. πρωτ. 393/4-3-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 7 αριθ. πρωτ. 371/4-3-2020)

4.2 Δαπάνες περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ (συν. 8 αριθ. πρωτ. 372/4-3-2020)

4.3 Ενημέρωση σχετικά με χορήγηση προκαταβολής για κάλυψη περίθαλψης εξωτερικού (συν. 9 αριθ. πρωτ. 373/4-3-2020)

4.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 10 αριθ. πρωτ. 374/4-3-2020)

4.5 Αιτήματα ιατρικών και παραϊατρικών φορέων για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 11 αριθ. πρωτ. 375/4-3-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 24-2-2020 έως 1-3-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 376/4-3-2020)

5.2 Σχετικά με αίτηση για χορήγηση προκαταβολής μηνιαίων αποδοχών (συν. 13 αριθ. πρωτ. 394/4-3-2020)

5.3 Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου Β΄ εξαμήνου 2019 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 377/4-3-2020)

5.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Φεβρουαρίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 15 αριθ. πρωτ. 378/4-3-2020)

5.5 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων του Τομέα Πληροφορικής (συν. 16 αριθ. πρωτ. 379/4-3-2020)

5.6 Σχετικά με σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου υλοποίησης και επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης πλήρους συμμόρφωσης του ΕΔΟΕΑΠ με τον κανονισμό GDPR (συν. 17 αριθ. πρωτ. 380/4-3-2020)

5.7 Σχετικά με την σύσταση Επιτροπής για την πρόσληψη υπαλλήλου στον Τομέα Διοικητικού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Οικονομικού του Οργανισμού (συν. 18 αριθ. πρωτ. 381/4-3-2020)

5.8 Σχετικά με την Αναλογιστική Υποστήριξη για την ανάπτυξη και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και εκτέλεσης υπολογισμού του ύψους των συνταξιοδοτικών παροχών του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 19 αριθ. πρωτ. 395/4-3-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων Φεβρουαρίου 2020 (συν. 20 αριθ. πρωτ. 382/4-3-2020)

6.2 Σχετικά με την καταβολή δικαστικής δαπάνης κατόπιν δικαστικής αντιδικίας (συν. 21 αριθ. πρωτ. 383/4-3-2020)

6.3 Ενημέρωση σχετικά με δικαστική υπόθεση (συν. 22 αριθ. πρωτ. 396/4-3-2020)