ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/11-03-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 408/10-3-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 421/10-3-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 422/10-3-2020)

3.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΕΠ και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 424/10-3-2020)

3.4 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΕΠ (συν. 5 αριθ. πρωτ. 425/10-3-2020)

3.5 Προσθήκη τμήματος επικουρικής σύνταξης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 426/10-3-2020)

3.6 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τα θέματα μητρώου ασφαλισμένων (συν. 7 αριθ. πρωτ. 427/10-3-2020)

3.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (Περιφερειακό Υποκ/μα Μισθωτών Θεσσαλονίκης) (συν. 8 αριθ. πρωτ. 428/10-3-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 411/10-3-2020)

4.2 Χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος έτους 2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 412/10-3-2020)

4.3 Ενημέρωση σχετικά με κάλυψη δαπάνης περίθαλψης εξωτερικού, έμμεσα ασφαλισμένου (συν. 11 αριθ. πρωτ. 414/10-3-2020)

4.4 Προτάσεις λειτουργίας Τομέα Υγείας & Περίθαλψης λόγω πανδημίας κορωνοϊού (συν. 12 αριθ. πρωτ. 416/10-3-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-3-2020 έως 8-3-2020 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 409/10-3-2020)

5.2 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και κατάσταση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, έως τις 29/2/2020 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 410/10-3-2020)

5.3 Σχετικά με την αύξηση αριθμού δόσεων αποπληρωμής οφειλής ασφαλισμένου (συν.15 αριθ. πρωτ. 418/10-3-2020)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Φεβρουαρίου 2020 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 4285/10-3-2020)

5.5 Σχετικά με την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου (συν. 17 αριθ. πρωτ. 413/10-3-2020)

5.6 Σχετικά με την σύναψη σύμβασης με εταιρεία (συν. 18 αριθ. πρωτ. 433/10-3-2020)

5.7 Ενημέρωση σχετικά με την ενοικίαση – αγορά οικίσκου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 429/10-3-2020)

5.8 Σχέδιο σύμβασης με ιδιωτική κλινική (συν. 20 αριθ. πρωτ. 430/10-3-2020)

5.9 Σχετικά με συμβάσεις ιατρών και οδοντιάτρων, εργαζομένων στον ΕΔΟΕΑΠ, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ιδιωτικά τους ιατρεία, καθώς και συμβεβλημένων (συν. 21 αριθ. πρωτ. 431/10-3-2020)

5.10 Σχετικά με την σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής διαδικτυακών εφαρμογών (συν. 22 αριθ. πρωτ. 432/10-3-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημερωτικό Σημείωμα για την ανανέωση σήματος «Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ» (συν. 23 αριθ. πρωτ. 417/10-3-2020)

6.2 Σχετικά με παροχή εξουσιοδότησης στους δικηγόρους του Οργανισμού για υποβολή μήνυσης κατά οφειλέτιδας εταιρείας (συν. 24 αριθ. πρωτ. 419/10-3-2020)

 Θέμα 7ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 23/12/2019 – 04/03/2020 (συν.25 αριθ. πρωτ. 423/10-2-2020)

7.2 Έγκριση πληρωμής τιμολογίων νοσηλευτικού ιδρύματος (συν. 26 αριθ. πρωτ. 420/10-2-2020)