ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/26-03-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 516/24-3-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Αίτηση συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν. 2 αριθ. πρωτ. 518/24-3-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Ενημέρωση σχετικά με δαπάνες που αφορούν τον κορωνοϊό (συν.3 αριθ. πρωτ. 519/24-3-2020)

4.2 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων του Τομέα Πληροφορικής (συν. 4 αριθ. πρωτ. 520/24-3-2020)

4.3 Έγκριση δαπάνης για τακτική απολύμανση – μικροβιοκτονία στα κτήρια ΕΔΟΕΑΠ Αθήνας (συν. 5 αριθ. πρωτ. 521/24-3-2020)

4.4 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού (συν. 6 αριθ. πρωτ. 522/24-3-2020)

4.5 Σχετικά με διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό (συν. 7 αριθ. πρωτ. 523/24-3-2020)

Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Καταγραφή διά περιφοράς απόφασης για τις συντάξεις μηνός Απριλίου 2020 (συν. 8 αριθ. πρωτ. 517/24-3-2020)

 

Θέμα 6ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

6.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 23/12/2019 – 04/03/2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 423/24-3-2020)