ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/15-04-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 1 αριθ. πρωτ. 613/14-04-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 626/14-04-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 627/14-04-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 628/14-04-2020)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 629/14-04-2020)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 6 αριθ. πρωτ. 630/14-04-2020)

3.6 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων διακανονισμού μελών του Οργανισμού (συν. 7 αριθ. πρωτ. 631/14-04-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ετεροχρονισμένη Έγκριση θεραπείας και έκδοση εισιτηρίων (συν. 8 αριθ. πρωτ. 614/14-04-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 6-4-2020 έως 12-4-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 615/14-04-2020)

5.2 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 10 αριθ. πρωτ. 616/14-04-2020)

5.3 Σχετικά με εξόφληση οφειλής του Οργανισμού προς Νοσηλευτικό Ίδρυμα (συν. 11 αριθ. πρωτ. 618/14-04-2020)

5.4 Σχετικά με κάλυψη θέσης παιδοψυχίατρου (συν. 12 αριθ. πρωτ. 619/14-04-2020)

5.5 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 620/14-04-2020)

5.6 Σχετικά με αμοιβή Συνεργαζόμενων Κλινικών Ιατρών για ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ έως 31/5/2020 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 623/14-04-2020)

5.7 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 625/14-04-2020)

5.8 Επανακαθορισμός ελεγκτικής διαδικασίας συμβεβλημένων παρόχων (συν. 16 αριθ. πρωτ. 624/14-04-2020)

5.9 Καταγραφή διά περιφοράς αποφάσεων:

Α) Προέγκριση δαπάνης για PetScan

Β) Καταβολή δόσης από τα  εγκεκριμένα εφάπαξ

Γ) Έγκριση επιπλέον δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου (συν. 17 αριθ. πρωτ. 621/14-04-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Πρόταση ανάθεσης υπόθεσης εργατικής αγωγής κατά του Οργανισμού σε εξωτερικό δικηγόρο (συν. 18 αριθ. πρωτ. 622/14-04-2020)