ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/23-04-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα  2ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 637/22-04-2020)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-4-2020 έως 19-4-2020 (συν. 2 αριθ. πρωτ. 638/22-04-2020)

3.2 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 3 αριθ. πρωτ. 639/22-04-2020)

3.3 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων καθαριότητας (συν. 4 αριθ. πρωτ. 640/22-04-2020)

3.4 Σχετικά με ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία πώλησης υπολογιστών, προϊόντων τεχνολογίας, ειδών γραφείου (συν. 5 αριθ. πρωτ. 641/22-04-2020)

3.5 Επανακαθορισμός ελεγκτικής διαδικασίας συμβεβλημένων παρόχων (συν. 6 αριθ. πρωτ. 642/22-04-2020)

3.6 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 7 αριθ. πρωτ. 643/22-04-2020)

3.7 Σχετικά με σύναψη σύμβαση με εταιρεία Ιατρονοσηλευτικών Υπηρεσιών κατ’ οίκον στη Θεσσαλονίκη (συν. 8 αριθ. πρωτ. 644/22-04-2020)

3.8 Σχετικά με την ασφάλιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 9 αριθ. πρωτ. 648/22-04-2020)

3.9 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 10 αριθ. πρωτ. 646/22-04-2020)

3.10 Σχετικά με τροποποιήσεις αποφάσεων καταβολής προκαταβολής σε συμβεβλημένους παρόχους (συν. 11 αριθ. πρωτ. 647/22-04-2020)

Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Επιστολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με ιατρούς ΕΔΟΕΑΠ που δέχονται στα ιατρεία τους (συν. 12 αριθ. πρωτ. 636/22-04-2020)