ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/30-04-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 678/29-04-2020)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. αριθ. πρωτ. 661/29-04-2020) (συν. 2 αριθ. πρωτ. 679/29-04-2020)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 3 αριθ. πρωτ. 661/29-04-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-4-2020 έως 26-4-2020 (συν. 4 αριθ. πρωτ. 662/29-04-2020)

4.2 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 5 αριθ. πρωτ. 663/29-04-2020)

4.3 Ενημέρωση για ΦΥΚ (συν. 6 αριθ. πρωτ. 664/29-04-2020)

4.4 Σχετικά με τις ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού (συν. 7 αριθ. πρωτ. 665/29-04-2020)

4.5 Σχετικά με λήξη σύμβασης με εταιρεία καθαρισμού ιματισμού (συν. 8 αριθ. πρωτ. 665/29-04-2020)

4.6 Σχετικά με λήξη σύμβασης (συν. 9 αριθ. πρωτ. 667/29-04-2020)

4.7 Σχετικά με την αγορά ενοικιαζόμενου οικίσκου (συν. 10 αριθ. πρωτ. 668/29-04-2020)

4.8 Σχετικά με σύναψη σύμβαση με εταιρεία Ιατρονοσηλευτικών Υπηρεσιών κατ’ οίκον στη Θεσσαλονίκη (συν. 11 αριθ. πρωτ. 644/22-04-2020)

4.9 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 671/29-04-2020)

4.10 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 13 αριθ. πρωτ. 673/29-04-2020)

4.11 Σχετικά με την ασφάλιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 14 αριθ. πρωτ. 677/29-04-2020)

4.12 Σχετικά με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών επισκευής και αναδιαρρύθμισης κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν. 15 αριθ. πρωτ. 676/29-04-2020)

4.13 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 675/29-04-2020)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με εργατική υπόθεση – αγωγής κατά του Οργανισμού (συν. 17 αριθ. πρωτ. 669/29-4-2020)

5.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 18 αριθ. πρωτ. 674/29-4-2020)

Θέμα 6ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

6.1 Έγκριση τιμολογίων προμηθευτών 27/1-2020 – 15/4/2020 (συν. 19 αριθ. πρωτ. 670/29-4-2020)