ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/30-04-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 715/05-05-2020)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 716/05-05-2020)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 717/05-05-2020)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 718/05-05-2020)

2.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 719/05-05-2020)

2.6 Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης καταβολής εισφοράς ασθενείας (συν. 6 αριθ. πρωτ. 720/05-05-2020)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 7 αριθ. πρωτ. 711/05-05-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-4-2020 έως 03-05-2020 (συν. 8 αριθ. πρωτ. 721/05-05-2020)

4.2 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων Διοικητικού Προσωπικού (συν. 9 αριθ. πρωτ. 722/05-05-2020)

4.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Απριλίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 10 αριθ. πρωτ. 712/05-05-2020)

4.4 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 11 αριθ. πρωτ. 723/05-05-2020)

4.5 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 713/05-05-2020)

4.6 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 13 αριθ. πρωτ. /05-05-2020)

4.7 Σχετικά με αλλαγή – απλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΤΥΠ και ελεγκτών (συν. 14 αριθ. πρωτ. /05-05-2020)

4.8 Σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης έργου την Αναλογιστικής Μελέτης IAS ‘19 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 714/05-05-2020)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Επιστολή μελών του Δ.Σ. σχετικά με τη μετακίνηση των παθολογικών ιατρείων (συν. 16 αριθ. πρωτ. 681/04-05-2020)

5.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με δημοσίευμα που αφορά την Εφημερίδα των Συντακτών (συν. 17 αριθ. πρωτ. 684/05-05-2020)

5.3 Σχετικά με αμοιβή δικηγόρου (συν. αριθ. πρωτ. 693/05-05-2020)