ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/13-05-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 2 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

2.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 4 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

2.4 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από ΕΤΕΑΕΠ (συν. 5 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

2.5 Εισηγητικό Σημείωμα για απογραφή δικαιοδόχων μελών ΕΔΟΕΑΠ και επικαιροποίηση στοιχείων τους (συν. 6 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

2.6 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας νέου ασφαλισμένου (συν. 7 αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-5-2020 έως 10-05-2020 (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.2 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1/1/2020 – 31/1/2020 (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.3 Έγκριση υπερωριών μηνός Μαρτίου (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.4 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.5 Σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.5 Σχετικά με επιλογή παρόχων σταθερής τηλεφωνίας (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.6 Σχετικά με πρόσληψη παιδοψυχιάτρου (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.7 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.8 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.9 Σχετικά με αλλαγή – απλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΤΥΠ και ελεγκτών (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.10 Σχετικά με δειγματοληπτικό έλεγχο δημογραφικών στοιχείων στο πλαίσιο της Αναλογιστικής Μελέτης 2020 (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)

4.11 Σχετικά με τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (συν. αριθ. πρωτ. /12-05-2020)