ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/20-05-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Οφειλές ενεργών ΜΜΕ (άνω των  € 2.000) σε εισφορές και τζίρο με μήνα υποβολής  ΑΚΑ-ΑΚΕ έως 1/2020 και διαβιβασθείσες οφειλές στο ΚΕΑΟ (συν. 1 αριθ. πρωτ. 798/19-05-2020)

2.2 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 2 αριθ. πρωτ. 799/19-05-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 3 αριθ. πρωτ. 810/19-05-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.  4 αριθ. πρωτ. 812/19-05-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 813/19-05-2020)

3.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 815/19-05-2020)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 7 αριθ. πρωτ. 816/19-05-2020)

3.6 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. (συν. 8 αριθ. πρωτ. 818/19-05-2020)

3.7 Αίτηση για αναδρομική υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συν. 9 αριθ. πρωτ. 819/19-05-2020)

3.8 Επιστροφή ποσού από αχρεωστήτως καταβληθείσα εισφοράς ασθενείας (συν. 10 αριθ. πρωτ. 823/19-05-2020)

3.9 Εισηγητικό σημείωμα για απογραφή δικαιοδόχων μελών του ΕΔΟΕΑΠ και επικαιροποίηση των στοιχείων τους (συν. 11 αριθ. πρωτ. 824/19-05-2020)

3.10 Αίτημα για συνέχιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δικαιοδόχου συνταξιούχου περιθαλπόμενου  (συν. 12 αριθ. πρωτ. 825/19-05-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 13 αριθ. πρωτ. 800/19-05-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 14 αριθ. πρωτ. 801/19-05-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-5-2020 έως 17-05-2020 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 802/19-05-2020)

5.2 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 16 αριθ. πρωτ. 830/19-05-2020)

5.3 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 17 αριθ. πρωτ. 820/19-05-2020)

5.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 18 αριθ. πρωτ. 828/19-05-2020)

5.5 Σχετικά με εγκατάσταση κεντρικών εκτυπωτών (συν. 19 αριθ. πρωτ. 805/19-05-2020)

5.6 Σχετικά με αλλαγή – απλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΤΥΠ και ελεγκτών (συν. 20 αριθ. πρωτ. 821/19-05-2020)

5.7 Σχετικά με παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης (συν. 21 αριθ. πρωτ. 811/19-05-2020)

5.8 Σχετικά με την επιλογή αρχιτεκτονικού γραφείου (συν. 22 αριθ. πρωτ. 809/19-05-2020)

5.9 Σχετικά με καταβολή ποσού στις καθαρίστριες του Οργανισμού (συν. 23 αριθ. πρωτ. 827/19-05-2020)

5.10 Σχετικά με συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τον έλεγχο των δημογραφικών στοιχείων της αναλογιστικής μελέτης 2019 (συν. 24 αριθ. πρωτ. 829/19-05-2020)

5.11 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 50/14-11-2018 σχετικά με χορήγηση δόσης εφάπαξ σε συνταξιούχους κατά την απόφαση απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 25 αριθ. πρωτ. 826/19-05-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο των δημογραφικών στοιχείων της αναλογιστικής μελέτης έτους 2019 (συν. 26 αριθ. πρωτ. /19-05-2020)

6.2 Επιστολές μέλους του Δ.Σ. με θέμα «Πληρωμές συμβεβλημένων φορέων και ιατρών» (συν. 27 αριθ. πρωτ. 789/18-05-2020 – 822/19-5-2020)

6.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. με θέμα «Ερώτημα για τακτικό έλεγχο χρήσης 2018» (συν. 28 αριθ. πρωτ. 803/19-05-2020)

6.4 Σχετικά με εργατική υπόθεση – αγωγής κατά του Οργανισμού (συν. 29 αριθ. πρωτ. 808/19-05-2020)

6.5 Απαντήσεις επί των ερωτημάτων για τις Οικονομικές Καταστάσεις 2019 ΣΔΣ 19/30-4-2020 (συν. 30 αριθ. πρωτ. 817/19-05-2020)