ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/03-06-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 915/01-06-2020)

2.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 916/01-06-2020)

2.3 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικον. ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 917/01-06-2020)

2.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 918/01-06-2020)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 5 αριθ. πρωτ. 919/01-06-2020)

2.6 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας νέου ασφαλισμένου (συν. 6 αριθ. πρωτ. 920/01-06-2020)

2.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4670/2020) για την καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ (συν. 7 αριθ. πρωτ. 923/02-06-2020)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 8 αριθ. πρωτ. 924/02-06-2020)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 9 αριθ. πρωτ. 909/01-06-2020)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-5-2020 έως 31-05-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 931/02-06-2020)

4.2 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 11 αριθ. πρωτ. 911/01-06-2020)

4.3 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 925/02-06-2020)

4.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (συν. 13 αριθ. πρωτ. 926/02-06-2020)

4.5 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Μαΐου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 14 αριθ. πρωτ. 912/01-06-2020)

4.6 Σχετικά με ενίσχυση Υπηρεσίας Καθαρισμού (συν. 15 αριθ. πρωτ. 913/01-06-2020)

4.7 Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των Οικονομικών Καταστάσεων 2019 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 914/01-06-2020)

4.8 Διασύνδεση με ΗΔΙΚΑ για τον σκοπό του έργου ESSI της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συν. 17 αριθ. πρωτ. 927/02-06-2020)

4.9 Σχετικά με την ανανέωση της ιστοσελίδας του Οργανισμού (συν. 18 αριθ. πρωτ. 930/02-06-2020)

4.10 Σχετικά με επιλογή αρχιτεκτονικού γραφείου (συν. 19 αριθ. πρωτ. 932/01-06-2020)

4.11 Ενημέρωση για πρόσθετες παροχές συμβεβλημένων παρόχων (συν. 20 αριθ. πρωτ. 933/02-06-2020)

4.12 Ενημέρωση για τον έλεγχο των οδοντιατρικών παρόχων (συν. 21 αριθ. πρωτ. 934/02-06-2020)