ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/17-06-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1012/16-06-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1013/16-6-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1014/16-6-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1015/16-6-2020)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1016/16-6-2020)

3.5 Επαναχορήγηση επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1017/16-6-2020)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1018/16-6-2020)

3.7 Αίτηση καταβολής ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1019/16-6-2020)

3.8 Ενημερωτικό Σημείωμα για την επικαιροποίηση έμμεσων μελών (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1020/16-6-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1021/16-6-2020)

4.2 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1022/16-6-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 08-06-2020 έως 14-06-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1023/16-6-2020)

5.2 Στοιχεία εσόδων – εξόδων και ταμειακών ροών τρέχοντος έτους (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1029/16-6-2020)

5.3 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 2019 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1009/15-6-2020)

5.4 Έγκριση δαπανών που αφορούν τον κορωνοϊό (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1024/16-6-2020)

5.5 Σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης Κορωνοϊού COVID-19 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1030/16-6-2020)

5.6 Σχετικά με έγκριση της Ειδικής Αγωγής παιδιών πέραν του ενός έτους (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1025/16-6-2020)

5.7 Σχέδιο σύμβασης με Νοσηλευτικό Ίδρυμα (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1031/16-6-2020)

5.8 Σχετικά με προσαρτήματα Νοσηλευτικού Ιδρύματος (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1032/16-6-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση σχετικά με την διανομή πτωχευτικής περιουσίας Εκδοτικής Εταιρείας (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1026/16-6-2020)

6.2 Απάντηση στην επιστολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με έγκριση παραστατικών πληρωμής από το Δ.Σ. του Οργανισμού (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1028/16-6-2020)