ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29/08-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπών επιβαρύνσεων (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1148/7-7-2020)

2.2 Οφειλές που έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1149/7-7-2020)

2.3 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1150/7-7-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 4 αριθ.  πρωτ. 1160/7-7-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 5 αριθ.  πρωτ. 1161/7-7-2020)

3.3 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 6 αριθ.  πρωτ. 1162/7-7-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1151/77-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και κατάσταση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, έως τις 30/6/2020 (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1152/7-7-2020)

5.2 Σχετικά με την ασφάλιση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1167/7-7-2020)

5.3 Σχετικά με κανονισμό λειτουργίας επενδυτικής επιτροπής και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1166/7-7-2020)

5.4 Σχετικά με πρόσληψη ελεγκτή οδοντίατρου, ορισμένου χρόνου και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1163/7-7-2020)

5.5 Σχετικά με προμήθεια χειρουργικών μασκών και γαντιών (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1153/7-7-2020)

5.6 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1164/7-7-2020)

5.7 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού καθαριότητας (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1157/7-7-2020)

5.8 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων υπαλλήλων του Τομέα Ασφάλισης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1165/7-7-2020)

5.9 Σχετικά με εφαρμογή (πλατφόρμα) υποβολής και διαχείρισης αποδείξεων – δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων (συν. 16  αριθ. πρωτ. 1158/7-7-2020)

5.10 Σχετικά με αμοιβή Συνεργαζόμενων Κλινικών Ιατρών τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2020 (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1159/7-7-2020)