ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/15-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1189/14-7-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.  2 αριθ.  πρωτ. 1190/14-7-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ.  πρωτ. 1191/14-7-2020)

3.3 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ.  πρωτ. 1192/14-7-2020)

3.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν. αριθ. 5 πρωτ. 1194/14-7-2020)

3.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΕΤΕΑΕΠ (συν. 6 αριθ.  πρωτ. 1202/14-7-2020)

3.6 Αίτημα καταβολής ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν. 7 αριθ.  πρωτ. 1197/14-7-2020)

3.7 Ανακαθορισμός ποσού σύνταξης λόγω θανάτου, καταβολή αναδρομικών διαφορών και συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. αριθ. 8 πρωτ. 1198/14-7-2020)

3.8 Αίτηση συνέχισης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αμέσου μέλους (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1213/14-7-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1205/14-7-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1199/14-7-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-06-2020 έως 12-07-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1200/14-7-2020)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουνίου 2020 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 11177/9-7-2020)

5.3 Σχετικά με χορήγηση προκαταβολής αποδοχών υπαλλήλων (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1201/14-7-2020)

5.4 Έγκριση επιπλέον ποσού 1.250 ευρώ πλέον φπα για επέκταση του έργου διασύνδεσης με την ΗΔΙΚΑ (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1206/14-7-2020)

5.5 Υπερωρίες χρονικού διαστήματος Φεβρουαρίου 2020 έως Μαΐου 2020 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1207/14-7-2020)

5.6 Σχετικά με σύμβαση συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης και έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση συστημάτων κατάσβεσης (συν.  17 αριθ. πρωτ. 1203/14-7-2020)

5.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλιστικές περιπτώσεις ασφαλισμένων (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1204/14-7-2020)

5.8 Πρόταση για απλοποίηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 19  αριθ. πρωτ. 1216/14-7-2020)

5.9 Πολιτική πρόσβασης εργαζομένων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα Πληροφοριακά Συστήματα (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1209/14-7-2020)

5.10 Ενημέρωση για περιστατικό αδιαθεσίας εργαζομένου (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1212/14-7-2020)

5.11 Πρακτικό πρόσληψης Ελεγκτή Οδοντίατρου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (συν. 22 αριθ. πρωτ. /14-7-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1211/14-7-2020)

6.2 Σχετικά με υπόθεση αγωγής του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1210/14-7-2020)

6.3 Συζήτηση επί Εξώδικης Δήλωσης Διαμαρτυρίας – Πρόσκληση εργαζομένης (συν. 25  αριθ. πρωτ. 1078/23-6-2020)