ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32/28-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημέρωση για 25 υπόχρεους εργοδότες που οι οφειλές τους διαβιβάσθηκαν στο ΚΕΑΟ και δεν καταγράφονται πιστώσεις στον εν λόγω Φορέα για τις οφειλές τους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως 7/7/2020 (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1275/27-7-2020)

2.2 Ενημερωτικό Σημείωμα του Τομέα Εσόδων (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1276/27-7-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1293/27-7-2020)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1287/27-7-2020)

4.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1277/27-7-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-07-2020 έως 26-07-2020 (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1285/27-7-2020)

5.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλιστική ικανότητα ασφαλισμένης (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1256/21-7-2020)

5.3 Αίτηση συνέχισης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αμέσου μέλους (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1240/20-7-2020)

5.4 Σχετικά με ασφάλιση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1167/7-7-2020)

5.5 Εισηγητικό σημείωμα για την ανάθεση εργασιών επισκευών και υποδομών γραφείων 4ου ορόφου κτιρίου Ορμινίου (συν. 10  αριθ. πρωτ. 1278/27-7-2020)

5.6 Σχετικά με ανανέωση μισθωτηρίου ακινήτου ΕΔΟΕΑΠ (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1279/27-7-2020)

5.7 Σχετικά με ανανέωση Τεχνικής Υποστήριξης Πλατφόρμας Συναλλασσόμενων ΕΔΟΕΑΠ (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1286/27-7-2020)

5.8 Σχετικά με αίτηση χορήγησης προκαταβολής – δανείου (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1288/27-7-2020)

5.9 Σχετικά με σύμβαση ιατρικού προσωπικού (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1280/27-7-2020)

5.10 Σχετικά με πλήρωση θέσεων στον Τομέα Διοικητικού Λειτουργίας Υπηρεσιών & Διοικητικού (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1283/27-7-2020)

5.11 Σχετικά με δικαιολογητικά επιδόματος λουτροθεραπείας (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1284/27-7-2020)

5.12 Ενημέρωση σχετικά με υποχρεώσεις – εκκρεμή υπόλοιπα και πληρωμές παρόχων υγείας (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1289/27-7-2020)

5.13 Σχετικά με αποστολή εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1290/27-7-2020)

5.14 Σχετικά με αδειοδότηση υγειονομικών υποδομών και πρόοδο εργασιών (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1294/28-7-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με καταβολή δικαστικής δαπάνης κατόπιν κοινοποιηθείσας επιταγής προς πληρωμή (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1281/27-7-2020)

6.2 Απάντηση σε επιστολή μέλους του Δ.Σ. (αριθ. πρωτ. 1035/17-6-2020) σχετικά με την έγκριση τιμολογίων (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1257/21-7-2020)

6.3 Σχετικά με επιστολή μέλους του Δ.Σ. (αριθ. πρωτ. 1262/23-7-2020) (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1291/27-7-2020)

6.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1282/28-7-2020)