ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/4-9-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αιτήσεις εταιρειών για εφάπαξ εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 (συν.1 αριθ. πρωτ. 1590/3-9-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1591/3-9-2019)

2.3 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών στο ΚΕΑΟ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1592/3-9-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 1593/3-9-2019)

3.4 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.5 αριθ. πρωτ. 1594/3-9-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Mεταβολές (συν.6 αριθ. πρωτ. 1595/3-9-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1596/3-9-2019)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1597/3-9-2019)

4.3 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας (συν.9 αριθ. πρωτ. 1598/3-9-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-8-2019 έως και 1-9-2019 (συν.10 αριθ. πρωτ. 1599/39-2019)

5.2 Σχετικά με την επιλογή Περιοδοντολόγου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού (συν.11 αριθ. πρωτ. 1600/39-2019)

5.3 Σχετικά με την επιλογή Οφθαλμιάτρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ. 1601/39-2019)

5.4 Σχετικά με προτάσεις εταιρείας για την τροποποίηση τεχνολογικών διαδικασιών (συν.13 αριθ. πρωτ. 1602/39-2019)

5.5 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη διαχείριση κίνδυνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και αναλογιστικής λειτουργίας (συν.14 αριθ. πρωτ. 1603/39-2019)

5.6 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού υλοποίησης του έργου της συμμόρφωσης στις διατάξεις του GDPR (συν.15 αριθ. πρωτ. 1604/39-2019)

5.7 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επίπλων γραφείου (συν.16 αριθ. πρωτ. 1605/39-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών για την ανακαίνιση του 3ου ορόφου του κτηρίου του Οργανισμού επί της οδού Ορμινίου (συν.17 αριθ. πρωτ. 1606/3-9-2019)

6.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση βλάβης κλιματισμού ιατρείων Θεσσαλονίκης (συν.18 αριθ. πρωτ. 1607/27-8-2019)

6.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού εξόφλησης απαίτησης του ΕΔΟΕΑΠ κατά εταιρείας, κατόπιν της έκδοσης της υπ΄αριθ. 4818/2018 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (συν.19 αριθ. πρωτ. 1608/3-9-2019)

6.4 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας (συν.20 αριθ. πρωτ. 1609/3-9-2019)

6.5 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2019 (συν.21 αριθ. πρωτ. 1610/3-9-2019)

6.6 Σχετικά με τον προσδιορισμό αρμοδιοτήτων Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Διοικητικού Προσωπικού και Ιατρικών Υπηρεσιών (συν.22 αριθ. πρωτ. 1611/3-9-2019)

6.7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού μας (συν.23 αριθ. πρωτ. 1612/3-9-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 30/4/2019-16/8/2019 (συν.24 αριθ. πρωτ. 1583/27-8-2019)