ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 34/29-07-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1340/26-8-2020)

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα

3.1 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Ιουλίου 2020 (συν. 2 αριθ. πρωτ. 13542/12-8-2020)

3.2 Εξαμηνιαίος απολογισμός διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν. 3 αριθ. πρωτ. 13190/4-8-2020)

3.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιουλίου 2020, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1341/26-8-2020)

3.4 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 27-7-2020 έως 24-8-2020 (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1351/26-8-2020)

3.5 Σχετικά με την αίτηση ασφαλισμένης για χορήγηση αντίγραφου απόφασης Δ.Σ. και παράταση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από ΕΔΟΕΑΠ (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1342/26-8-2020)

3.5 Σχετικά με την ανανέωση συνεργασίας με εταιρεία λογισμικού (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1343/26-8-2020)

 Θέμα 4ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

4.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία για την   υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών επισκευής & αναδιαρρύθμισης κτιρίων ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα  (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1344/26-8-2020)

4.2 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με μέτρα για την επίλυση του θέματος της συσσώρευσης έργου στο ΤΥΠ (συν.9 αριθ. πρωτ. 1345/26-8-2020)

4.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με εργασίες – διαρρυθμίσεις στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Σισίνη (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1346/26-8-2020)

4.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με ανάθεση εργασιών – διαρρυθμίσεων στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Σισίνη 18 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1347/26-8-2020)

4.5 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με κάλυψη της δαπάνης για τη διενέργεια test Covid-19 σε προληπτική βάση, των εργαζομένων-ασφαλισμένων μας, οι οποίοι επέστρεψαν από διακοπές (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1348/26-8-2020)

4.6 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με συνεδριάσεις Δ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης έως 16-9-2020 (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1349/26-8-2020)

4.7 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με συνεδριάσεις Δ.Σ. και συμμετοχή όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή σε ομάδες αυξημένου κινδύνου μέσω τηλεδιάσκεψης (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1350/26-8-2020)

4.8 Προτάσεις μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την κάλυψη δαπάνης για τη διενέργεια test Covid-19 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1338/25-8-2020)

4.9 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με προμήθεια TEST COVID-19 (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1339/26-8-2020)