ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/11-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από αγγελιόσημο διαφημίσεων Ημερήσιου Τύπου, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1646/10-9-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1647/10-9-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ. 1648/10-9-2019)

3.2 Έκδοση μεταγενέστερου εισιτηρίου νοσηλείας ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.4 αριθ. πρωτ. 1649/10-9-2019)

3.3 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένων του Οργανισμού μας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1650/10-9-2019)

3.4 Εισήγηση για μηδενική συμμετοχή σε χορήγηση ραδιοφαρμάκων (συν.6 αριθ. πρωτ. 1651/10-9-2019)

3.5 Εισήγηση για τροποποίηση απόφασης ΣΔΣ 43/10-11-2005 για επεμβάσεις μυωπίας με laser (συν.7 αριθ. πρωτ. 1652/10-9-2019)

3.6 Eιδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1653/10-9-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Mεταβολές (συν.9 αριθ. πρωτ. 1654/10-9-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ. 1655/10-9-2019)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.11 αριθ. πρωτ. 1656/10-9-2019)

4.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.12 αριθ. πρωτ. 1657/10-9-2019)

4.5 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.13 αριθ. πρωτ. 1658/10-9-2019)

4.6Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.14 αριθ. πρωτ. 1659/10-9-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-9-2019 έως και 8-9-2019 (συν.15 αριθ. πρωτ. 1660/109-2019)

5.2 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων ιατρείων και υπηρεσιών (συν.16 αριθ. πρωτ. 1661/109-2019)

5.3 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εμβολίων παιδιατρικού (συν.17 αριθ. πρωτ. 1662/109-2019)

5.4 Σχετικά με την παροχή ιατρικής περίθαλψης (συν.18 αριθ. πρωτ. 1663/109-2019)

5.5 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Αυγούστου 2019 (συν.19 αριθ. πρωτ. 14203/99-2019)

5.6 Ενημέρωση σχετικά με αίτηση παραίτησης της Παιδοψυχιάτρου του Οργανισμού μας (συν.20 αριθ. πρωτ. 1645/99-2019)

5.7 Έγκριση υπερωριών (συν.21 αριθ. πρωτ. 1664/109-2019)

5.8 Σχετικά με τον προσδιορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης (συν.22 αριθ. πρωτ. 1665/109-2019)

 Θέμα 6ο: Θέματα κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μελών του Δ.Σ. σχετικά με την επιστολή του ΕΔΟΕΑΠ για την πρόσκληση σε συνάντηση Ενώσεων (συν.23 αριθ. πρωτ. 1638/5-9-2019)

6.2 Ενημέρωση για πρόσκληση σε συνέδριο ESPRiT (συν.24 αριθ. πρωτ. 14114/5-9-2019)

 Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.25 αριθ. πρωτ. 1666/10-9-2019)

7.2 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή (συν.26 αριθ. πρωτ. 1667/10-9-2019)