ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37/20-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο : Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.1 αριθ. πρωτ. 1721/19-9-2019)

Θέμα 3ο:     Διάφορα Θέματα

3.1 Ανανέωση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού (συν.2 αριθ. πρωτ. 1697/179-2019)

3.2 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (συν.3 αριθ. πρωτ. 1698/179-2019)

3.3 Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων και έγκριση δαπανών γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.4 αριθ. πρωτ. 1700/179-2019)

3.4 Σχετικά με την έγκριση δαπανών της Γενικής Συνέλευσης (συν.5 αριθ. πρωτ. 1701/179-2019)

3.5 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.6 αριθ. πρωτ. 1702/179-2019)

3.6 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Οργανισμό (για τον λογιστικό διαχωρισμό, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και τη σύνταξη έκθεσης φερεγγυότητας ΙΙ, για το έτος 2019) (συν.7 αριθ. πρωτ. 1703/179-2019)

3.7 Έγκριση πολιτικής ενημέρωσης σχετικά με τα cookies του Οργανισμού σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του GDPR (συν.8 αριθ. πρωτ. 1704/179-2019)

3.8 Πρακτικό Επιτροπής για την πρόσληψη στο Τμήμα Ανάπτυξης του Τομέα Πληροφορικής του Οργανισμού μας (συν.9 αριθ. πρωτ. 1713/179-2019)

3.9 Σχετικά με την τροποποίηση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (συν.10 αριθ. πρωτ. 1719/199-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα κ. Προέδρου

4.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών για τη διαμόρφωση του χώρου των γραφείων του ημιώροφου του κτηρίου του Οργανισμού μας επι της οδού Σισίνη (συν.11 αριθ. πρωτ. 1711/17-9-2019)

4.2 Σχετικά με τον ορισμό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού (συν.12 αριθ. πρωτ. 1720/19-9-2019)

4.3 Επιστολή ΟΑΤΥΕ για διάθεση αίθουσας εκδηλώσεων (συν.13 αριθ. πρωτ. 15084/19-9-2019)

 Θέμα 5ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

5.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 27/12/2018-09/09/2019 (συν.14 αριθ. πρωτ. 1712/17-9-2019)