ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/23-09-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, από ειδική εισφορά διαδικτύου 2% καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1547/22-9-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1548/22-9-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1549/22-9-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1550/22-9-2020)

3.4 Εξέταση αιτήματος για απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1551/22-9-2020)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1552/22-9-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1553/22-9-2020)

4.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική VMAT/MRT (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1554/22-9-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-9-2020 έως 20-9-2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1555/22-9-2020)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 14-9-2020 έως 18-9-2020 (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1556/22-9-2020)

5.3 Ενημερωτικό σημείωμα για τη χορήγηση αντιγράφου φακέλου θανόντος ασφαλισμένου (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1557/22-9-2020)

5.4 Σχετικά με αυτοματοποίηση κοστολόγησης τιμολογίων (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1558/22-9-2020)

5.5 Σχετικά με πρόσληψη στελέχους Λογιστηρίου (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1559/22-9-2020)

5.6 Έγκριση υπερωριών μηνός Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1560/22-9-2020)

5.7 Σχετικά με αγορά ακτινογραφικού μηχανήματος για το Οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1561/22-9-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή Αναπληρωτή Αρχιάτρου (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1497/14-9-2020)