ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38/25-9-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Εφάπαξ εξόφληση οφειλής αγγελιοσήμου εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1725/24-9-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1726/24-9-2019)

2.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1727/24-9-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 1728/24-9-2019)

3.2 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένων του Οργανισμού (συν.5 αριθ. πρωτ. 1729/24-9-2019)

3.3 Διόρθωση ημερομηνίας σε απόφαση που αφορά παράταση νοσηλείας ασφαλισμένης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1730/24-9-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1735/24-9-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1736/24-9-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ. 1737/24-9-2019)

4.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.10 αριθ. πρωτ. 1738/24-9-2019)

4.5 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (συν.11 αριθ. πρωτ. 1739/24-9-2019)

4.6 Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων (Δ/Υ)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-9-2019 έως και 22-9-2019 (συν.12 αριθ. πρωτ. 1731/249-2019)

5.2 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων ιατρείων του Οργανισμού (συν.13 αριθ. πρωτ. 1732/249-2019)

5.3 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εμβολίων για τα ιατρεία του Οργανισμού (συν.14 αριθ. πρωτ. 1733/249-2019)

5.4 Σχετικά με πρόσκληση στην τελετή απονομής ετήσιων δημοσιογραφικών βραβείων του ΠΣΑΤ και τη συνδρομή του Οργανισμού στον ΠΣΑΤ (συν.15 αριθ. πρωτ. 1734/249-2019)

5.5 Σχετικά με την παραλαβή του έργου της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οργανωτικού Σχεδιασμού και την αποπληρωμή της εταιρείας (συν.16 αριθ. πρωτ. 1741/249-2019)

5.6 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της εξελεγκτικής επιτροπής -έλεγχος οικονομικών στοιχείων β’ τριμήνου 2019 (συν.17 αριθ. πρωτ. 1724/23-10-2018)

 Θέμα 6ο: Θέματα κ. Προέδρου

6.1 Σχετικά με τον ορισμό Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού μας (συν.18 αριθ. πρωτ. 1720/19-9-2019)

6.2 Ενημέρωση σχετικά με συγχαρητήρια επιστολή ασφαλισμένου του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ. 14891/18-9-2019)

6.3 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2019 (συν.20 αριθ. πρωτ. 1740/24-9-2019)