ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 40/9-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 1792/8-10-2019)

2.2 Eφάπαξ εξόφληση οφειλών εταιρειών βάσει ν.4611/2019 (συν.2 αριθ. πρωτ. 1793/8-10-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, ΑΚΑ -ΑΚΕ & ΑΚΕΕΔ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1794/8-10-2019)

2.4 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ (συν.4 αριθ. πρωτ. 1795/8-10-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 1796/8-10-2019)

3.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.6 αριθ. πρωτ. 1797/8-10-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ. 1798/8-10-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1799/8-10-2019)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ. 1800/8-10-2019)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ. 1801/8-10-2019)

4.5 Επιστροφή ποσού από εισφορά ασθένειας ενήλικου τέκνου που παρακρατήθηκε από την επικούρηση (συν.11 αριθ. πρωτ. 1802/8-10-2019)

4.6 Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου με καταβολή εισφοράς (συν.12 αριθ. πρωτ. 1803/8-10-2019)

4.7 Αίτηση καταβολής επιδόματος ασθένειας (συν.13 αριθ. πρωτ. 1804/8-10-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-9-2019 έως και 6-10-2019 (συν.14 αριθ. πρωτ. 1805/810-2019)

5.2 Σχετικά με την τροποποίηση της αρ. 8/22-2-2017 ΑΔΣ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (συν.15 αριθ. πρωτ. 1806/810-2019)

5.3 Σχετικά με την κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης διαγνωστικής μονάδας οστικής πυκνότητας (συν.16 αριθ. πρωτ. 1807/810-2019)

5.4 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιότητας εγκρίσεων δαπανών (συν.17 αριθ. πρωτ. 1808/810-2019)

5.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επικύρωση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου (συν.18 αριθ. πρωτ. 1809/810-2019)

5.6 Σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση του έργου της αναλογιστικής λειτουργίας  και της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων του ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ. 1810/810-2019)

5.7 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ -ΕΤΑΣ περιόδου 1/7/2019-31/7/2019 (συν.20 αριθ. πρωτ. 1811/810-2019)

5.8 Σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής ασφαλισμένων θεράποντος ιατρού εργαζόμενου στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ. 1815/810-2019)

5.9 Σχετικά με μεταβίβαση αρμοδιότητας για την υπογραφή εγγράφων του Οργανισμού (συν.22 αριθ. πρωτ. 1816/810-2019)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2019 (συν.23 αριθ. πρωτ. 1814/8-10-2019)