ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/14-10-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημερωτικό Σημείωμα Τμήματος Εσόδων (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1690/13-10-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & πικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1701/13-10-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης υν. 3 αριθ. πρωτ. 1702/13-10-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης υν. 4 αριθ. πρωτ. 1703/13-10-2020)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου υν. 5 αριθ. πρωτ. 1704/13-10-2020)

3.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης διακαιοδόχων υν. 6 αριθ. πρωτ. 1705/13-10-2020)

3.6 Αίτηση επανεξέτασης καταλογισμού χρήσης ΤΥΠ υν. 7 αριθ. πρωτ. 1706/13-10-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1692/13-10-2020)

4.2 Σχετικά με αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1691/13 -10-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 5-10-2020 έως 11-10-2020 – Απαιτήσεις του Οργανισμού (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1693/13-10-2020)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Σεπτεμβρίου 2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 16762/9-10-2020)

5.3 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 5-10-2020 έως 9-10-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1707/13-10-2020)

5.4 Σχετικά με ανάπτυξη Οργανογράμματος (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1699/13-10-2020)

5.5 Σχετικά με λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1700/13-10-2020)

5.6 Σχετικά με πρόσληψη – συνεργασία με Ιατρό (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1694/13-10-2020)

5.7 Σχετικά με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Λοιμωξιολόγου (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1698/13-10-2020)

5.8 Σχετικά με αγορά ακτινογραφικού μηχανήματος για το Οδοντιατρείο Θεσσαλονίκης (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1696/13-10-2020)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με στοιχεία για ασφαλισμένους με διπλή ασφαλιστική ικανότητα (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1677/7-10-2020)

6.2 Σχετικά με εργατική υπόθεση – αγωγής κατά του Οργανισμού (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1695/7-10-2020)

6.3 Ενημέρωση για άσκηση ένδικων μέσων κατά εφετειακής απόφασης (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1697/13-10-2020)