ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 41/16-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Eφάπαξ εξόφληση οφειλών εταιρειών βάσει ν.4611/2019 (συν.1 αριθ. πρωτ. 1836/15-10-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ & ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1837/15-10-2019)

2.3 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ και ποσού που αφορά ασφαλιστικές εισφορές Αυγούστου 2019 στον ΕΦΚΑ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1838/15-10-2019)

2.4 Ενημέρωση σχετικά με αποστολή οφειλών εταιρειών στο ΚΕΑΟ (συν.4 αριθ. πρωτ. 1839/15-10-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 1840/15-10-2019)

3.2 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένων του Οργανισμού μας (συν.6 αριθ. πρωτ. 1841/15-10-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ. 1842/15-10-2019)

4.2 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.8 αριθ. πρωτ. 1843/15-10-2019)

4.3 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους ελέγχους μητρώου ασφαλισμένων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (συν.9 αριθ. πρωτ. 1844/15-10-2019)

4.4 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης ασφάλισης συζύγων/συμβιούντων άμεσων μελών(συν.10 αριθ. πρωτ. 1845/15-10-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 07-10-2019 έως και 13-10-2019 (συν.11 αριθ. πρωτ. 1846/1510-2019)

5.2 Σχετικά με την κατακύρωση διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του κτιρίου επι της οδού Ορμινίου 38 (συν.12 αριθ. πρωτ. 1847/1510-2019)

5.3 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Σεπτεμβρίου 2019 (συν.13 αριθ. πρωτ. 16590/1410-2019)

5.4 Σχετικά με τη διάθεση αντιγριπικών εμβολίων για τις ανάγκες εμβολιασμού των μελών του ΤΥΠΑΤΕ (συν.14 αριθ. πρωτ. 1848/1510-2019)

5.5 Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη διαγωνισμού προμήθειας οδοντιατρικού εξοπλισμού (συν.15 αριθ. πρωτ. 1849/1510-2019)

5.6 Σχετικά με την επιλογή παιδοψυχιάτρου για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού μας (συν.16 αριθ. πρωτ. 1850/1510-2019)

5.7 Αναλυτικό υπόμνημα επι του ελέγχου Β΄ τριμήνου της εξελεγκτικής επιτροπής (συν.17 αριθ. πρωτ. 1791/8-10-2019)

5.8 Σχετικά με την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Οργανισμού (συν.18 αριθ. πρωτ. 1851/1510-2019)

5.9 Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων μικροβιολογικού (συν.19 αριθ. πρωτ. 1852/1510-2019)

5.10 Σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαπίστευσης εξωτερικά συνεργαζόμενων ιατρών (συν.20 αριθ. πρωτ. 1853/1510-2019)

5.11 Έγκριση υπερωριών (συν.21 αριθ. πρωτ. 1854/1510-2019)

5.12 Σχετικά με την έγκριση δαπάνης για την διενέργεια διαγωνισμού για τον έλεγχο της λογιστικής απεικόνισης του διαχωρισμού των κλάδων (συν.22 αριθ. πρωτ. 1855/1510-2019)

 Θέμα 6ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 01/01/2020-31/12/2020 (Εισηγητές: Ταμίας Δ.Σ, Γεν. Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομέας Οικονομικού) (συν.23 αριθ. πρωτ. 1856/15-10-2019)

Θέμα 7ο: Συζήτηση επι της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής κατάστασης 2018 (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής) (συν.24 αριθ. πρωτ. 1857/15-10-2019)

Θέμα 8ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

8.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής για την πρόσληψη Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας στον Οργανισμό (συν.25 αριθ. πρωτ. 1858/15-10-2019)

8.2 Ενημέρωση σχετικά με ευχαριστήρια επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) (συν.26 αρ. πρωτ.16577/11-10-2019)

 Θέμα 9ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

9.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.27 αριθ. πρωτ. 1859/15-10-2019)

9.2 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους για εξωδικαστική επίλυση (συν.28 αριθ. πρωτ. 1860/15-10-2019

9.3 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών (συν.29 αριθ. πρωτ. 1861/15-10-2019)