ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/21-10-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

2.1 Μεταβολές (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1769/20-10-2020)

2.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών προσωρινών επικουρικών συντάξεων (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1774/20-10-2020)

2.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1775/20-10-2020)

2.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1776/20-10-2020)

2.5 Άρση μείωσης ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω διακοπής εργασίας (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1777/20-10-2020)

2.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1778/20-10-2020)

2.7 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1779/20-10-2020)

2.8 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη συνέχιση περίθαλψης δικαιοδόχων τέκνων με καταβολή εισφοράς (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1780/20-10-2020)

2.9 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον διακανονισμό οφειλών ασφαλισμένων (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1783/20-10-2020)

 Θέμα  3ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1760/20-10-2020)

 Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 12-10-2020 έως 16-10-2020 (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1759/20-10-2020)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 12-10-2020 έως 16-10-2020 (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1772/20-10-2020)

4.3 Σχέδιο νέου Κανονισμού Υγείας (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1761/20-10-2020)

4.4 Σχετικά με ανάπτυξη Οργανογράμματος (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1784/20-10-2020)

4.5 Πολιτικές πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1785/20-10-2020)

4.6 Σχετικά με διενέργεια Διαγωνισμού για την αναδιάρθρωση των Μηχανογραφικών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1782/20-10-2020)

4.7 Σχετικά με την σύναψη σύμβασης με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης για το έτος 2020 (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1763/20-10-2020)

4.8 Σχετικά με την λήξη σύμβασης εκμετάλλευσης κυλικείου του κτηρίου επί της οδού Σισίνη (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1770/20-10-2020)

4.9 Σχετικά με νέα μίσθωση εκμετάλλευσης κυλικείου του κτηρίου επί της οδού Σισίνη (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1771/20-10-2020)

4.10 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αντιγριπικών εμβολίων (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1764/20-10-2020)

4.11 Σχετικά με προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τα νέα ιατρεία ισογείου του κτηρίου Σισίνη (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1765/20-10-2020)

4.12 Πρόσκληση προς τους γονείς – ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΠ για διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Δωρεάν ενημέρωση ασφαλισμένων με ανήλικα τέκνα σε θέματα κυβερνοασφάλειας» (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1766/20-10-2020)

4.13 Σχέδιο σύμβασης με γυναικολογική κλινική (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1773/20-10-2020)

4.14 Σχετικά με πρόσληψη Ορθοδοντικού (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1781/20-10-2020)

4.15 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με την διακοπή περίθαλψης ανέργων με οφειλές (συν. 25 αριθ. πρωτ. 1786/20-10-2020)