ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/23-10-2019

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1881/22-10-2019)

2.2 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικής εισφοράς διαδικτύου ΑΚΕΕΔ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1882/22-10-2019)

2.3 Αίτημα για εκπρόθεσμη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4611/2019 (συν.3 αριθ. πρωτ. 1883/22-10-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 1884/22-10-2019)

3.2 Έγκριση εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας και οι οποίες εστάλησαν σε συνεργαζόμενο εργαστήριο (συν.5 αριθ. πρωτ. 1885/22-10-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

4.1 Μεταβολές (συν.6 αριθ. πρωτ. 1886/22-10-2019)

4.2 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1887/22-10-2019)

4.3 Αναστολή καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.8 αριθ. πρωτ. 1888/22-10-2019)

4.4 Αίτηση καταβολής επιδόματος ασθενείας νέου ασφαλισμένου (συν.9 αριθ. πρωτ. 1889/22-10-2019)

4.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους ελέγχους μητρώου ασφαλισμένων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (συν.10 αριθ. πρωτ. 1890/22-10-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-10-2019 έως και 20-10-2019 (συν.11 αριθ. πρωτ. 1891/2210-2019)

5.2 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με πρωτόκολλο καταστροφής υλικού του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του Τομέα Πληροφορικής (συν.12 αριθ. πρωτ. 1892/2210-2019)

5.3 Ενημέρωση για την έναρξη εργασιών για την προετοιμασία της εκθέσεως της Γενικής Συνέλευσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή (συν.13 αριθ. πρωτ. 1879/2110-2019)

5.4 Σχετικά με την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ (συν.14 αριθ. πρωτ. 1893/2210-2019)

5.5 Ενημέρωση σχετικά με τα αναλώσιμα μικροβιολογικού (συν.15 αριθ. πρωτ. 1894/2210-2019)

5.6 Σχετικά με αίτημα υπαλλήλου του Οργανισμού μας για την κάλυψη εκπαιδευτικού σεμιναρίου (συν.16 αριθ. πρωτ. 1895/2210-2019)

5.7 Σχετικά με τις προσλήψεις στον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας του Οργανισμού μας (συν.17 αριθ. πρωτ. 1896/2210-2019)

5.8 Σχετικά με την πρόσληψη Προϊσταμένου στο ΤΥΠ (συν.18 αριθ. πρωτ. 1897/2210-2019)

5.9 Σχετικά με τις προσλήψεις στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης του Οργανισμού μας (συν.19 αριθ. πρωτ. 1898/2210-2019)

5.10 Σχετικά με την έγκριση δαπανών για τη διαμόρφωση των γραφειακών χώρων του 5ου ορόφου του κτιρίου επι τη οδού Σισίνη (συν.20 αριθ. πρωτ. 1899/2210-2019)

5.11 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ -ΕΤΑΣ περιόδου 1/8/2019-31/8/2019 (συν.21 αριθ. πρωτ. 1900/2210-2019)

 5.12 Σχετικά με τη σύσταση επιτροπής για την ολοκλήρωση των εργασιών για τη διαμόρφωση του χώρου των γραφείων στον ημιώροφο του κτηρίου του Οργανισμού μας επι της οδού Σισίνη (συν.22 αριθ. πρωτ. 1901/2210-2019)

 Θέμα 6ο: Συζήτηση επι της έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής κατάστασης 2018 (Εισηγητές: Γεν. Διευθυντής) (συν.23 αριθ. πρωτ. 1902/22-10-2019)

 Θέμα 7ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

7.1 Επιστολή μελών Δ.Σ. σχετικά με τoν προϋπολογισμό, ζητήματα νομιμότητας και εφαρμογής του καταστατικού (συν.24 αριθ. πρωτ. 1878/17-10-2019)

7.2 Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (συν.25 αριθ. πρωτ. 16533/1110-2019)

7.3 Επιστολή Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για τη συμμετοχή παρατηρητή εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας (συν.26 αριθ. πρωτ. 17062/22-10-2019)

 Θέμα 8ο: Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

8.1 Εξόφληση δαπάνης αμοιβής δικαστικού επιμελητή για υπηρεσίες επίδοσης καταλογισμών οφειλών-πράξεων βεβαιώσεων οφειλών (συν.27 αριθ. πρωτ. 1903/22-10-2019)

8.2 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.28 αριθ. πρωτ. 1904/22-10-2019)

8.3 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικούς επιμελητές (συν.29 αριθ. πρωτ. 1905/22-10-2019)