ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/04-11-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1837/2-11-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1849/3-11-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1850/3-11-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1851/3-11-2020)

3.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1854/3-11-2020)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν. 6 αριθ. πρωτ. 1855/3-11-2020)

3.6 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικον. ενίσχυσης (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1856/3-11-2020)

3.7 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1857/3-11-2020)

3.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1858/3-11-2020)

3.9 Αίτημα καταβολής ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1859/3-11-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1860/3-11-2020)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1861/3-11-2020)

4.3 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1838/2-11-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 19-10-2020 έως 1-11-2020 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1839/3-11-2020)

5.2 Επαναϋπολογισμός κατανομών και απόδοση εισπραχθεισών κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ – ΕΤΑΣ περιόδου 1-12-2017 – 29-2-2020 (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1840/3-11-2020)

5.3 Σχετικά με την έναρξη εργασιών της εξελεγκτικής επιτροπής για τον έλεγχο του Α’ τριμήνου 2020 (συν. 16 αριθ. πρωτ.1829/2-11-2019)

5.4 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Οκτωβρίου 2020, με βάση την αριθμ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1841/3-11-2020)

5.5 Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνου ΕΔΟΕΑΠ 31/12/2019 (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1852/30-10-2020)

5.6 Σχετικά με διενέργεια Διαγωνισμού για την αναδιάρθρωση των Μηχανογραφικών Συστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1782/20-10-2020)

5.7 Έγκριση υπερωριών μηνός Σεπτεμβρίου 2020 (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1842/3-11-2020)

5.8 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων Διοικητικού Προσωπικού (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1843/3-11-2020)

5.9 Σχετικά με μεταφορά της «πλατφόρμας Συναλλασσόμενων με ΕΔΟΕΑΠ» στο cloud (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1862/3-11-2020)

5.10 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με λειτουργία πλατφόρμας ΤΥΠ (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1864/3-11-2020)

5.11 Σχετικά με αναζήτηση συμβεβλημένων ιατρών με τον Οργανισμό, μέσω χαρτών GOOGLE (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1865/3-11-2020)

5.12 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 19-10-2020 έως 30-10-2020 (συν. 25 αριθ. πρωτ. 1866/3-11-2020)

5.13 Tροποποίηση απόφασης για την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 1.000 τεστ SARS COVID-19 Rapid Ag test (συν. 26 αριθ. πρωτ. 1853/3-11-2020)

5.14 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με υπογραφές εντολών και πληρωμών (συν. 27 αριθ. πρωτ. 1863/3-11-2020)

5.15 Σχετικά με συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή διά περιφοράς απόφαση σχετικά με την ρύθμιση σε δόσεις οφειλόμενου ποσού από μισθώματα κυλικείου (συν. 28 αριθ. πρωτ. 1830/2-11-2020)

6.2 Καταγραφή διά περιφοράς απόφαση σχετικά με έγκριση δαπάνης για προμήθεια 1.000 τεστ SARS COVID-19 Rapid Ag test – Τροποποίηση απόφασης (συν. 29 αριθ. πρωτ. 1831/2-11-2020)

6.3 Σχετικά με την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (συν. 30 αριθ. πρωτ. 1832/2-11-2020)

6.4 Απολογισμός δικασίμων Οκτωβρίου 2020 (συν. 31 αριθ. πρωτ. 1833/2-10-2020)

6.5 Ημερολόγιο δικασίμων Οκτωβρίου 2020 (συν. 32 αριθ. πρωτ. 1834/2-10-2020)

6.6 Σχετικά με εργατική υπόθεση – αγωγής κατά του Οργανισμού (συν. 33 αριθ. πρωτ. 1844/3-10-2020)

6.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. – Έγγραφη Διαμαρτυρία (συν. 34 αριθ. πρωτ. 1835/2-11-2020)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. – Rapid test (συν. 35 αριθ. πρωτ. 1845/2-11-2020)

6.9 Επιστολή μελών του Δ.Σ. (συν. 36 αριθ. πρωτ. 1787/2-11-2020)

6.10 Επιστολή μελών του Δ.Σ (συν. 37 αριθ. πρωτ. 1788/2-11-2020)