ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/11-11-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν. 1 αριθ. πρωτ. 1894/9-11-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τους ανέργους με διπλή ασφαλιστική ικανότητα (συν. 2 αριθ. πρωτ. 1906/10-11-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. 3 αριθ. πρωτ. 1899/10-11-2020)

4.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. 4 αριθ. πρωτ. 1895/9-11-2020)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-11-2020 έως 8-11-2020 (συν. 5 αριθ. πρωτ. 1900/10-11-2020)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου μηνός Οκτωβρίου 2020 (συν. 6 αριθ. πρωτ. 18241/9-11-2020)

5.3 Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για το Α’ τρίμηνο 2020 (συν. 7 αριθ. πρωτ. 1893/9-11-2020)

5.4 Έκθεση φερεγγυότητας 2019 (συν. 8 αριθ. πρωτ. 1905/10-11-2020)

5.5 Έγκριση υπερωριών μηνός Σεπτεμβρίου 2020 (συν. 9 αριθ. πρωτ. 1842/3-11-2020)

5.6 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων Διοικητικού Προσωπικού (συν. 10 αριθ. πρωτ. 1908/11-11-2020)

5.7 Σχετικά με μεταφορά της «πλατφόρμας Συναλλασσόμενων με ΕΔΟΕΑΠ» στο cloud (συν. 11 αριθ. πρωτ. 1862/3-11-2020)

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με λειτουργία πλατφόρμας ΤΥΠ (συν. 12 αριθ. πρωτ. 1864/3-11-2020)

5.9 Σχετικά με αναζήτηση συμβεβλημένων ιατρών με τον Οργανισμό, μέσω χαρτών GOOGLE (συν. 13 αριθ. πρωτ. 1865/3-11-2020)

5.10 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 19-10-2020 έως 6-11-2020 (συν. 14 αριθ. πρωτ. 1897/10-11-2020)

5.11 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με υπογραφές εντολών και πληρωμών (συν. 15 αριθ. πρωτ. 1863/3-11-2020)

5.12 Σχετικά με λειτουργία οδοντιατρικής ελεγκτικής υπηρεσίας (συν. 16 αριθ. πρωτ. 1901/10-11-2020)

5.13 Σχετικά με πολιτικές πρόσβασης στα Πληροφοριακά Συστήματα (συν. 17 αριθ. πρωτ. 1904/10-11-2020)

5.14 Σχετικά με συγκρότηση Επενδυτικής Επιτροπής (Δ.Υ.)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή διά περιφοράς απόφαση σχετικά με την ρύθμιση σε δόσεις οφειλόμενου ποσού από μισθώματα κυλικείου (συν. 18 αριθ. πρωτ. 1830/2-11-2020)

6.2 Καταγραφή διά περιφοράς απόφαση σχετικά με έγκριση δαπάνης για προμήθεια 1.000 τεστ SARS COVID-19 Rapid Ag test (συν. 19 αριθ. πρωτ. 1831/2-11-2020)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφαση σχετικά με έγκριση δαπάνης για προμήθεια Rapid tests (συν. 20 αριθ. πρωτ. 1896/10-11-2020)

6.4 Σχετικά με την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (συν. 21 αριθ. πρωτ. 1832/2-11-2020)

6.5 Απολογισμός δικασίμων Οκτωβρίου 2020 (συν. 22 αριθ. πρωτ. 1833/2-11-2020)

6.6 Ημερολόγιο δικασίμων Νοεμβρίου 2020 (συν. 23 αριθ. πρωτ. 1834/2-11-2020)

6.7 Σχετικά με εργατικές υποθέσεις – αγωγές κατά του Οργανισμού (συν. 24 αριθ. πρωτ. 1844/3-11-2020)

6.8 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. – Έγγραφη Διαμαρτυρία (συν. 25 αριθ. πρωτ. 1835/2-11-2020)

6.9 Επιστολή μελών του Δ.Σ. (συν. 26 αριθ. πρωτ. 1787/21-10-2020)

6.10 Επιστολή μελών του Δ.Σ (συν. 27 αριθ. πρωτ. 1788/21-10-2020)

6.11 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. περί δήλωσης άλλου μέλους του Δ.Σ. (συν. 28 αριθ. πρωτ. 1886/4-11-2020)

6.12 Σχετικά με συγκρότηση ομάδας διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19 (συν. 29 αριθ. πρωτ. 1902/10-11-2020)