ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47/02-12-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις -εργοδότες που πλήττονται για το μήνα Νοέμβριο 2020 (συν.1 αριθ. πρωτ. 2058/1-12-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ. 2079/1-12-2020)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ. 2080/1-12-2020)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ. 2081/1-12-2020)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ. 2082/1-12-2020)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ. 2083/1-12-2020)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.7 αριθ. πρωτ. 2084/1-12-2020)

3.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.8 αριθ. πρωτ. 2085/1-12-2020)

3.8 Ενημέρωση για διακοπή περίθαλψης εν ενεργεία ασφαλισμένων χωρίς εισφορές (συν.9 αριθ. πρωτ. 2096/1-12-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ. 2078/1-12-2020)

4.2 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.11 αριθ. πρωτ. 2076/1-12-2020)

4.3 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου (συν.12 αριθ. πρωτ. 2075/1-12-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-11-2020 έως 29-11-2020 (συν.13 αριθ. πρωτ. 2059/1-12-2020)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 23-11-2020 έως 27-11-2020 (συν.14 αριθ. πρωτ. 2086/1-12-2020)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Νοεμβρίου 2020, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ. 2063/1-12-2020)

5.4 Σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού αναδιάρθρωσης πληροφοριακών συστημάτων (συν.16 αριθ. πρωτ. 2067/1-12-2020)

5.5 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού για το έτος 2021(συν.17 αριθ. πρωτ. 2068/1-12-2020)

5.6 Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών-συντήρησης-υποστήριξης λογισμικού για το έτος 2021 (συν.18 αριθ. πρωτ. 2069/1-12-2020)

5.7 Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης οδοντιατρικού προγράμματος για το έτος 2021 (συν.19 αριθ. πρωτ. 2070/1-12-2020)

5.8 Εισήγηση για προμήθεια οδοντιατρικών-ορθοδοντικών υλικών (συν.20 αριθ. πρωτ. 2071/1-12-2020)

5.9 Διενέργεια διαγωνισμού σχετικά με τις μικροβιολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αριθ. πρωτ. 2072/1-12-2020)

5.10 Σχετικά με την εξέταση αιτήματος πρώην υπάλληλου (συν.22 αριθ. πρωτ. 2077/1-12-2020)

5.11 Σχετικά με αποφάσεις επί εργατικών αγωγών κατά του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ. 2094/1-12-2020) & (συν.24 αριθ. πρωτ. 2095/1-12-2020)

5.12 Οικονομικός απολογισμός 2020 (συν.25 αριθ. πρωτ. 2088/1-12-2020)

5.13 Στοιχεία Προϋπολογισμού 2021 (συν.26 αριθ. πρωτ. 2089/1-12-2020)

5.14 Σχετικά με την καταβολή δόσης εφάπαξ (συν.27 αριθ. πρωτ. 2066/1-12-2020)

5.15 Σχετικά με τη καταβολή δώρου Χριστουγέννων 2020 (συν.28 αριθ. πρωτ. 2090/1-12-2020)

5.16 Σχετικά με την καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2021 (συν.29 αριθ. πρωτ. 2064/1-12-2020)

5.17 Σχετικά με τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.30 αριθ. πρωτ. 2065/1-12-2020)

5.18 Σχετικά με αναπροσαρμογή μισθού  (συν.31 αριθ. πρωτ. 2091/1-12-2020)

5.19 Ενημέρωση επι των πολιτικών συμμόρφωσής του Οργανισμού (συν.32 αριθ. πρωτ. 2093/1-12-2020)

5.20 Έκθεση διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 2019 (συν.33 αριθ. πρωτ. 2092/1-12-2020)

5.21 Πρόσθετη πράξη σύμβασης με ιατρικά εργαστήρια (συν.34 αριθ. πρωτ. 2087/1-12-2020)

5.22 Σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου του ΕΔΟΕΑΠ για την παράσταση κατά την Υποχρεωτική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (συν.35 αριθ. πρωτ. 2073/1-12-2020)

 Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με υπόλοιπα υποχρεώσεων ΕΔΟΕΑΠ (συν.36 αριθ. πρωτ. 2045/30-11-2020)

6.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με αίτηση χορήγησης επικυρωμένων αντιγράφων (συν.37 αριθ. πρωτ. 2051/30-11-2020)

6.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με υπόθεση εργατικής αγωγής (συν.38 αριθ. πρωτ. 2056/1-12-2020) & (συν. 39 αριθ. πρωτ. 2062/1-12-2020)

6.4 Χορήγηση στοιχείων σε συνέχεια επιστολής μέλους του Δ.Σ. (συν.40 αριθ. πρωτ.63 /10-2-2017 )

6.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.41 αριθ. πρωτ. 2074/1-12-2020)

6.6 Απολογισμός δικασίμων Νοεμβρίου 2020 (συν.42 αριθ. πρωτ. 2060/1-12-2020)

6.7 Ημερολόγιο δικασίμων Δεκεμβρίου 2020 (συν.43 αριθ. πρωτ. 2061/1-12-2020)