ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48/16-12-2020

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Ενημερωτικό σημείωμα Εσόδων (συν.1 αριθ. πρωτ. 2157/15-12-2020)

2.2 Σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται για το μήνα Δεκέμβριο 2020 (συν.2 αριθ. πρωτ. 2158/15-12-2020)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ. 2162/15-12-2020)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.4 αριθ. πρωτ. 2163/15-12-2020)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ. 2168/15-12-2020)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ. 2169/15-12-2020)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ. 2170/15-12-2020)

3.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ. 2171/15-12-2020)

3.7 Απονομή αναδρομικών διαφορών και προσθήκη τμήματος (συν.9 αριθ. πρωτ. 2172/15-12-2020)

3.8 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.10 αριθ. πρωτ. 2173/15-12-2020)

3.9 Εξέταση αιτήματος προσωρινής επικουρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.11 αριθ. πρωτ. 2164/15-12-2020)

3.10 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.12 αριθ. πρωτ. 2165/15-12-2020)

3.11 Επαναχορήγηση και μείωση ποσοστού επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.13 αριθ. πρωτ. 2166/15-12-2020)

3.12 Ανακαθορισμός ποσοστού μείωσης επικουρικής σύνταξης λόγω ανάληψης εργασίας (συν.14 αριθ. πρωτ. 2167/15-12-2020)

 Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.15 αριθ. πρωτ. 2174/15-12-2020)

 Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-11-2020 έως 6-12-2020 & από 7-12-2020 έως 11-12-2020 (συν.16 αριθ. πρωτ. 2159/15-12-2020)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 30-11-2020 έως 4-12-2020 & από 7-12-2020 έως 11-12-2020 (συν.17 αριθ. πρωτ. 2175/15-12-2020)

5.3 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και κατάσταση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα μηνός Νοεμβρίου 2020 (συν.18 αριθ. πρωτ. 2176/15-12-2020)

5.4 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός Νοεμβρίου 2020 (συν.19 αριθ. πρωτ. 19640/4-12-2020)

5.5 Οικονομικός απολογισμός 2020 έως 30/09/2020 (συν.20 αριθ. πρωτ. 2177/15-12-2020)

5.6 Σύνταξη Προϋπολογισμού 2021 (συν.21 αριθ. πρωτ. 2178/15-12-2020)

5.7 Σχετικά με τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (συν.22 αριθ. πρωτ. 2065/1-12-2020)

5.8 Έκθεση διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 2019 (συν.23 αριθ. πρωτ. 2092/1-12-2020)

5.9 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης με δικηγορική εταιρεία (συν.24 αριθ. πρωτ. 2160/15-12-2020)

5.10 Σχετικά με τη δημιουργία Κέντρου Υπέρτασης και Καρδιοαγγειακής Προστασίας στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ. 2161/15-12-2020)