ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49/18-12-2020

Θέμα 1ο  :    Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ (συν. 1 αριθ. πρωτ. 2188/16-12-2020)  & (συν.2 αριθ. πρωτ. 2192/16-12-2020)  

Θέμα 2ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας

3.1 Μεταβολές (συν.3 αριθ. πρωτ. 2205/17-12-2020)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ. 2206/17-12-2020)

3.3 Υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση, ανάκληση αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ. 2207/17-12-2020)

3.4 Εισηγητικό Σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης των ασφαλισμένων που έχουν αιτηθεί εισφορά ασθένειας λόγω ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Καταστατικού (συν.6 αριθ. πρωτ. 2208/17-12-2020)

3.5 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ενήλικων τέκνων 18-25 ετών (έμμεσων μελών) (συν.7 αριθ. πρωτ. 2209/17-12-2020)

 Θέμα 4ο : Διάφορα Θέματα

4.1 Σχετικά με αποφάσεις επί αγωγών κατά του Οργανισμού (συν.8 αριθ. πρωτ. 2094/1-12-2020) & (συν.9 αριθ. πρωτ. 2095/1-12-2020)

4.2 Σχετικά με αναπροσαρμογή μισθού  (συν.10 αριθ. πρωτ. 2091/1-12-2020)

4.3 Ενημέρωση επί των πολιτικών συμμόρφωσής του Οργανισμού προς GDPR (συν.11 αριθ. πρωτ. 2093/1-12-2020)

4.4 Πολιτική πρόσβασης υπαλλήλων του Οργανισμού στα πληροφοριακά συστήματα (συν.12 αριθ. πρωτ. 2212/17-12-2020)

4.5 Ενημέρωση για την υπογραφή συμφώνου εμπιστευτικότητας από τα μέλη του Δ.Σ (συν.13 αριθ. πρωτ. 2201/17-12-2020)

4.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προσωπικών δεδομένων (συν.14 αριθ. πρωτ. 2200/17-12-2020)

4.7 Σχετικά με την καταβολή παροχών μέσω τραπέζης (συν.15 αριθ. πρωτ. 2202/17-12-2020)

4.8 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων ιατρού-εμφυτευματολόγου, προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και την επέκταση του ωραρίου νοσηλευτών  (συν.16 αριθ. πρωτ. 2203/17-12-2020)

4.9 Σχετικά με την ενίσχυση σε προσωπικό του Τμήματος Λογιστηρίου του Οργανισμού (συν.17 αριθ. πρωτ. 2213/17-12-2020)

4.10 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης λογιστικού προγράμματος ERP (συν.18 αριθ. πρωτ. 2211/17-12-2020)

4.11 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης  (συν.19 αριθ. πρωτ. 2214/17-12-2020)

4.12 Ενημέρωση για ενέργειες προς ΕΟΠΥΥ-Υπουργείο Υγείας (συν.20 αριθ. πρωτ. 2215/17-12-2020)

4.13 Σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού με Ιδιωτικό Θεραπευτήριο (Δ.Υ.)

4.14 Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οδοντιατρικών υλικών και αναλώσιμων οδοντιατρείων (συν.21 αριθ. πρωτ. 2197/17-12-2020)

4.15 Σχετικά με την προμήθεια εξεταστικών γαντιών (συν.22 αριθ. πρωτ. 2204/17-12-2020)

4.16 Σχετικά με απόφαση επί εργατικής αγωγής κατά του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ. 2199/17-12-2020)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με υπόθεση εργατικής αγωγής (συν.24 αριθ. πρωτ. 2056/1-12-2020) & (συν.25 αριθ. πρωτ. 2062/1-12-2020)

5.2 Χορήγηση στοιχείων σε συνέχεια επιστολής μέλους του Δ.Σ. (συν.26 αριθ. πρωτ.63 /10-2-2017)

5.3 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.27 αριθ. πρωτ. 2074/1-12-2020)

5.4 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με το θεματολόγιο και τη χορήγηση στοιχείων (συν.28 αριθ. πρωτ. 2115/8-12-2020)

5.5 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών ΕΔΟΕΑΠ στα Δημόσια Νοσοκομεία από το 2011-2020 (συν.29 αριθ. πρωτ. 2128/10-12-2020)

5.6 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τον έλεγχο νοσηλειών (συν.30 αριθ. πρωτ. 2180/16-12-2020)

5.7 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων (συν.31 αριθ. πρωτ. 2182/16-12-2020)

5.8 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών ΕΔΟΕΑΠ στα Δημόσια Νοσοκομεία από το 2011-2020 (συν.32 αριθ. πρωτ. 2198/15-12-2020)

5.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών ΕΔΟΕΑΠ στα Δημόσια Νοσοκομεία από το 2011-2020 (συν.33 αριθ. πρωτ. 2210/15-12-2020)

5.10 Απολογισμός δικασίμων Νοεμβρίου 2020 (συν.34 αριθ. πρωτ. 2060/1-12-2020)

5.11 Ημερολόγιο δικασίμων Δεκεμβρίου 2020 (συν.35 αριθ. πρωτ. 2061/1-12-2020)

5.12 Υπόμνημα Σ.Η.Π.Ε. για τις καταχωρήσεις και την στήριξη του περιφερειακού Τύπου (συν.36 αριθ. πρωτ. 19488/2-12-2020)