ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ οι οποίοι υποβάλλονται σε συνεδρίες μεταγγίσεων και με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν σχετικό επίδομα από άλλο Φορέα, δικαιούνται Επίδομα Μετακίνησης Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 250,00 € για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους.

Για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία βεβαιώνεται η πάθηση του ασφαλισμένου και η διενέργεια μεταγγίσεων, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου ότι δεν λαμβάνει αντίστοιχο βοήθημα από άλλον Φορέα.