ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Οίκος ευγηρίας

Ο Οργανισμός συμμετέχει στη δαπάνη για διαμονή ασφαλισμένων σε οίκο ευγηρίας έως του ποσού των 1.600,00 € μηνιαίως για τα άμεσα μέλη και έως του ποσού των 1.300,00€ μηνιαίως για τα έμμεσα μέλη, με συμμετοχή των ασφαλισμένων, η οποία καθορίζεται βάσει των εισοδημάτων τους.

Για την απόδοση της δαπάνης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr με προσκόμιση πρόσφατου φορολογικού εκκαθαριστικού σημειώματος, αναλυτικού ιατρικού σημειώματος  με τα προβλήματα υγείας του ασφαλισμένου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.