ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Παρακλινικές εξετάσεις νεογνού

Για τις περιπτώσεις που νεογνά ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ απαιτείται να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις, ο Οργανισμός καλύπτει τη δαπάνη ως εξής:

  • Η εξέταση χολερυθρίνης ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά και αποζημιώνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης
  • Η μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), για τον έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού και τη Γαλακτοζαιμία, ανήκει στις υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις για νεογνά, η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και προσφέρεται δωρεάν στα νεογέννητα
  • Επί ειδικών ενδείξεων δυνατόν να συστήσει ο θεράποντας Νεογνολόγος σειρά εξετάσεων, των οποίων η αναγκαιότητα, για την κάλυψη της δαπάνης, προϋποθέτει, α) να τεκμηριώνεται από τον θεράποντα Ιατρό ή να προκύπτει από το ιστορικό/φάκελο του νεογνού και β) να εγκρίνονται από Ελεγκτή Ιατρό του Οργανισμού.