ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Απεικόνιση Δώρου Χριστουγέννων για το 2020

Αθήνα 18/2/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: 1) Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους:

  • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
  • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

2) Επέκταση της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

 Σε συνέχεια της από 15/2/2021 ανακοίνωσης του ΕΔΟΕΑΠ,  επισημαίνονται τα εξής:

  1. Το Δ.Χ./2020, που αφορά περίοδο ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», καταχωρίζεται στην Α.K.A. μηνός Ιανουαρίου 2021 (με αναλογίες Δ.Χ./2020 για πραγματικά παρασχεθείσα απασχόληση και για περίοδο/περιόδους αναστολής της σύμβασης εργασίας) η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 01.03.2021.

 

  1. Η καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 26.02.2021

 

  1. Για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Κ.Α. του Δ.Π. 2021 θα παρασχεθούν οδηγίες με νεότερη ανακοίνωσή μας.

 

  1. Λόγω της επέκτασης της διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021 από τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και μετέπειτα, η απεικόνιση των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) στους τύπους αποδοχών (Τ.Α.) : 69, 71 και 901 έως 914 θα πραγματοποιείται με καταχώριση των αντίστοιχων ποσών στα πεδία 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45: Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αναλόγως, ενώ, στο πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)» θα τίθεται η τιμή 100.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ