ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Τα emails επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

ΕΔΟΕΑΠ:

Τα emails επικοινωνίας

 και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους σε ιατρικά και διοικητικά ζητήματα μέσω συγκεκριμένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ιατρικές Υπηρεσίες 

secretary@edoeap.gr: Αιτήματα για συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων (συνοδευόμενα από σχετικά δικαιολογητικά θεράποντος ιατρού) και αναρρωτικές άδειες. Αιτήματα συνταγογράφησης διεκπεραιώνονται εντός 48ώρου. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμότητας, ο Οργανισμός επικοινωνεί άμεσα με τον ασφαλισμένο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς.

dentalcheck@edoeap.gr: Αιτήματα για οδοντιατρικές δαπάνες προς τους ελεγκτές οδοντιάτρους. Απαντώνται αυθημερόν.

ga@edoeap.gr: Αιτήματα για αναρρωτικές άδειες άνω των 30 ημερών. Απαντώνται εντός 48ώρου.

eisitiria@edoeap.gr: Αιτήματα για έγκριση νοσηλείας σε συμβεβλημένο ή μη νοσοκομείο. Απαντώνται εντός 48ώρου.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους στη βόρεια Ελλάδα, που εξυπηρετούνται από το γραφείο του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, ισχύει το email typthess@edoeap.gr για αιτήματα συνταγογράφησης φαρμάκων-εξετάσεων και αναρρωτικές άδειες, έγκρισης νοσηλείας σε συμβεβλημένο ή μη νοσοκομείο, ιατρικές δαπάνες που ακόμη δεν έχουν συμπεριληφθεί (π.χ. δαπάνες για νοσηλείες) στη νεοδημιουργηθείσα πλατφόρμα «Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας», καθώς και λοιπά θέματα ΤΥΠ.

 

Τομέας Υγείας-Περίθαλψης

typ@edoeap.gr: Αιτήματα για ιατρικές δαπάνες που ακόμη δεν έχουν συμπεριληφθεί (π.χ. δαπάνες για νοσηλείες) στη νεοδημιουργηθείσα πλατφόρμα «Ηλεκτρονική Υποβολή Δαπανών Υγείας». Υπενθυμίζεται ότι για δαπάνες άνω των 200 ευρώ, απαιτείται η προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών. Τα αιτήματα απαντώνται εντός 48ώρου, εκτός και εάν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος μεταξύ διαφόρων Τομέων.

Τομέας Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων

info@edoeap.gr:  Υποδέχεται αιτήσεις ασφαλισμένων, έγγραφα και επιστολές. Απαντώνται, πρωτοκολλούνται ή προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες αυθημερόν.

Τομέας Ασφάλισης

asfalisi@edoeap.gr: Αιτήματα ενημέρωσης Μητρώου (π.χ. ανανέωση ασφάλισης προστατευόμενων μελών, καταβολή ασφαλίστρου λόγω ανεργίας ή διακανονισμών), αιτήσεις επικούρησης, καθώς και σχετικά αιτήματα που αποστέλλονται μέσω του info@edoeap.gr. Οι αιτήσεις ενημέρωσης Μητρώου, (πχ. αναστολή περίθαλψης) διεκπεραιώνονται αυθημερόν και οι υπόλοιπες, εάν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, εντός 72ώρου. Περαιτέρω χρόνο επεξεργασίας χρήζουν οι σύνθετες περιπτώσεις και οι αιτήσεις επικούρησης.

Τομέας Πληροφορικής

support@edoeap.gr: Στο εν λόγω email μπορούν να απευθύνονται οι ασφαλισμένοι με δυσκολία πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα και την ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ο ΕΔΟΕΑΠ απαντά, παρέχοντας τη σχετική αρωγή, εντός 48ώρου.

Έκτακτη βοήθεια

paremvasi@edoeap.gr: Ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις περιπτώσεις, όπου ο ασφαλισμένος θεωρεί ότι το αίτημά του, παρά τις προσπάθειές του, δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δέχεται σχόλια, στοιχεία και παρατηρήσεις, με στόχο την άμεση επίλυση του προβλήματος από τη Γενική Διεύθυνση του ΕΔΟΕΑΠ. Δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες λειτουργίες εξυπηρέτησης. Δρα επικουρικά για τη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας του ασφαλισμένου.