ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/27-01-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.187/26-01-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.2 αριθ. πρωτ.200/26-01-2021)

3.2 Απονομή και οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.201/26-01-2021)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.191/26-01-2021)

3.4 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.5 αριθ. πρωτ.192/26-01-2021)

3.5 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας ανάδοχου τέκνου (συν.6 αριθ. πρωτ.193/26-01-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.7 αριθ. πρωτ.182/26-01-2021)

4.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.8 αριθ. πρωτ.183/26-01-2021)

4.3 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.9 αριθ. πρωτ.190/26-01-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 18-1-2021 έως 22-1-2021 (συν.10 αριθ. πρωτ.184/26-01-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 18-1-2021 έως 24-1-2021 (συν.11 αριθ. πρωτ.189/26-01-2021)

5.3 Εισήγηση Επενδυτικής Επιτροπής (συν.12 αριθ. πρωτ.202/26-01-2021)

5.4 Ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων και εφάπαξ (συν.13 αριθ. πρωτ.206/26-01-2021)

5.5 Σχετικά με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, επεκτάσεις συμβάσεων και ενίσχυση του Τμήματος Λογιστηρίου (συν.14 αριθ. πρωτ.131/19-01-2021)

5.6 Ενημέρωση για ενεργές συμβάσεις – συμβασιοποιημένες και μη δαπάνες (συν.15 αριθ. πρωτ.117/19-01-2021)

5.7 Σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής ποιότητας στην τηλεφωνική επικοινωνία (συν.16 αριθ. πρωτ.116/19-01-2021)

5.8 Σχετικά με σύναψη σύμβασης με σύμβουλο σε ασφαλιστικά θέματα (συν.17 αριθ. πρωτ.129/19-01-2021)

5.9 Σχετικά με την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των Διευθύνσεων και των Γραμματειών (συν.18 αριθ. πρωτ.203/26-01-2021)

5.10 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πρόσβαση στο Drive του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.19 αριθ. πρωτ.204/26-01-2021)

5.11 Σχετικά με αλλαγή χρήσης του Ιnternet Banking (συν.20 αριθ. πρωτ.195/26-01-2021)

5.12 Έγκριση δαπάνης για τακτική απολύμανση-μικροβιοκτονία στα κτήρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν.21 αριθ. πρωτ.196/26-01-2021)

5.13 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης (συν.22 αριθ. πρωτ.197/26-01-2021)

5.14 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.23 αριθ. πρωτ.186/26-01-2021)

5.15 Σχετικά με την έγκριση των πολιτικών συμμόρφωσής του Οργανισμού (συν.24 αριθ. πρωτ.205/26-1-2021)

5.16 Ενημερωτικό σημείωμα για την άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης ειδικής διαχείρισης (συν.25 αριθ. πρωτ.198/26-01-2021)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απάντηση ελεγκτή Οδοντίατρου (συν.26 αριθ. πρωτ.5/5-1-2021)

6.2 Ενημέρωση δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2021 (συν.27 αριθ. πρωτ.199/26-1-2021)

6.3 Καταγραφή διά περιφοράς απόφασης σχετικά με τη σύναψη συμφωνητικού για την εξόφληση οφειλομένων (συν.28 αριθ. πρωτ.194/26-01-2021)

6.4 Καταγραφή διά περιφοράς απόφασης σχετικά με την έγκριση σχεδίου σύμβασης (συν.29 αριθ. πρωτ.185/26-01-2021)