ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/03-02-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.242/2-02-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Μεταβολές (συν.2 αριθ. πρωτ.245/2-02-2021)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.3 αριθ. πρωτ.247/2-02-2021)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.248/2-02-2021)

3.4 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ.249/2-02-2021)

3.5 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.6 αριθ. πρωτ.250/2-02-2021)

3.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.251/2-02-2021)

3.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8 αριθ. πρωτ.252/2-02-2021)

3.8 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.9 αριθ. πρωτ.253/2-02-2021)

3.9 Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης καταβολής εισφοράς ασθένειας, λόγω τροποποίησης χρόνου επιδότησης από τον ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) (συν.10 αριθ. πρωτ.254/2-02-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.11 αριθ. πρωτ.236/2-02-2021)

4.2 Σχετικά με επέμβαση ασφαλισμένου στο Ιατρικό Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ.259/2-02-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-1-2021 έως 31-1-2021 (συν.13 αριθ. πρωτ.237/2-02-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 25-1-2021 έως 31-1-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.255/2-02-2021)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Ιανουαρίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.15 αριθ. πρωτ.238/2-02-2021)

5.4 Αλλαγές στον τιμοκατάλογο αποζημίωσης οδοντιατρικών πράξεων (συν.16 αριθ. πρωτ.239/2-02-2021)

5.5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τομέα Οικονομικών και Εσόδων (συν.17 αριθ. πρωτ.256/2-02-2021)

5.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την τακτοποίηση στο κτήριο επί της οδού Σισίνη 18 (συν.18 αριθ. πρωτ.257/2-02-2021)

5.7 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.19 αριθ. πρωτ.246/2-02-2021)

5.8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων (συν.20 αριθ. πρωτ.240/2-02-2021)

5.9 Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση υπομνήματος ελεγκτή ιατρού (συν.21 αριθ. πρωτ.211/28-01-2021)

5.10Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου 2021 (συν.22 αριθ. πρωτ.243/2-02-2021)

5.11 Πεπραγμένα 2020 (συν.23 αριθ. πρωτ.260/2-02-2021)

5.12 Ενημέρωση για διακοπή ασφαλιστικής ικανότητας (συν.24 αριθ. πρωτ.258/2-02-2021)

5.13 Ενημέρωση για το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου κατά covid-19 (Δ.Υ.)

Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παροχή γενικού δικαστικού πληρεξουσίου προς τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού (συν.25 αριθ. πρωτ.241/2-2-2021)

6.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν.26 αριθ. πρωτ.244/2-2-2021)