ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021 ΟΑΕΔ:Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021 ΟΑΕΔ:

Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ

 

Ο ΕΔΟΕΑΠ υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους του ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2021 του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους και δικαιούχους εντός της αναμενόμενης προθεσμίας.

Δικαιούχοι (θα) είναι οι γονείς ή οι ασκούντες επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2019, μέχρι 28.000 ευρώ  κατά ανώτατο όριο.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2005 έως 14.06.2015.