ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/03-03-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο : Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής , Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικών & Εσόδων)

2.1 Καταλογισμοί οφειλών – πράξεις βεβαίωσης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές – εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις εταιρειών (συν.1 αριθ. πρωτ.443/02-03-2021)

2.2 Σχετικά με την παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης Συν-εργασία έως 31/3/2021 και παράταση αναστολής εργασίας έως 31/03/2021 (συν.2 αριθ. πρωτ.444/02-03-2021)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

3.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.3 αριθ. πρωτ.455/02-03-2021)

3.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.4 αριθ. πρωτ.456/02-03-2021)

3.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.5 αριθ. πρωτ.457/02-03-2021)

3.4 Αιτήσεις απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με διαδοχική ασφάλιση (συν.6 αριθ. πρωτ.458/02-03-2021)

3.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.459/02-03-2021)

3.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ (συν.8 αριθ. πρωτ.460/02-03-2021)

3.7 Καταβολή ποσού από εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.9 αριθ. πρωτ.461/02-03-2021)

Θέμα  4ο:    Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ.440/02-03-2021)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.11 αριθ. πρωτ.449/02-03-2021)

4.3 Δαπάνες περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ (συν.12 αριθ. πρωτ.441/02-03-2021)

4.4 Σχετικά με πλαίσιο κατευθύνσεων για παροχές Υπηρεσιών Υγείας (συν.13 αριθ. πρωτ.464/02-03-2021)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 22-2-2021 έως 28-2-2021 (συν.14 αριθ. πρωτ.438/02-03-2021)

5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 22-2-2021 έως 28-2-2021 (συν.15 αριθ. πρωτ.447/02-03-2021)

5.3 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις εγκρίσεις δαπανών – πληρωμών Φεβρουαρίου 2021, με βάση την αριθ. 49/18-12-2019 απόφαση Δ.Σ. για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (συν.16 αριθ. πρωτ.442/02-03-2021)

5.4 Eνημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.17 αριθ. πρωτ.448/02-03-2021)

5.5 Επιχειρησιακό Πλάνο 2020-2021-2022 (συν.18 αριθ. πρωτ.453/02-03-2021)

5.6 Διαδικασία έγκρισης ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.19 αριθ. πρωτ.399/23-02-2021)

5.7 Λήξη σύμβασης με εταιρεία ACTIVE SAFETY για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας & Τεχνικού ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη και αποστολή Πρόσκλησης σε εταιρείες για λήψη νέων προσφορών (συν.20 αριθ. πρωτ.407/23-02-2021)

5.8 Ενημέρωση σχετικά με παράσταση στο Πταισματοδικείο Αθηνών (συν.21 αριθ. πρωτ.392/23-02-2021)

5.9 Σχετικά με την αναβάθμιση έκδοσης προγράμματος διαχείρισης και πρωτοκόλλησης εγγράφων Πάπυρος (συν. αριθ.22 πρωτ.463/02-03-2021)

5.10 Σχετικά με τη λήξη σύμβασης με εταιρεία διαχείρισης και καταστροφής εμπιστευτικών εγγράφων (συν.23 αριθ. πρωτ.451/02-03-2021)

5.11 Σχετικά με την αγορά στατιστικού πακέτου για το τηλεφωνικό κέντρο (συν.24 αριθ. πρωτ.454/02-03-2021)

5.12 Σχετικά με την ηχογράφηση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων προς τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ.452/02-03-2021)

5.13 Σχετικά με την προμήθεια οδοντιατρικών και ορθοδοντικών υλικών (συν.26 αριθ. πρωτ.446/02-03-2021)

5.14 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.27 αριθ. πρωτ.468/2-03-2021)

5.15 Ενημέρωση και ενέργειες σχετικά με Δελτία Ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (συν.28 αριθ. πρωτ.465/2-03-2021) & (συν.29 αριθ. πρωτ.466/2-03-2021)

5.16 Σχετικά με την επέκταση του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο επι της οδού Ορμινίου (συν.30 αριθ. πρωτ.467/2-03-2021)

  Θέμα 6ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Απολογισμός δικασίμων Φεβρουαρίου 2021 (συν.31 αριθ. πρωτ. 393/23-02-2021)

6.2 Ημερολόγιο δικασίμων μηνός Μαρτίου 2021 (συν.32 αριθ. πρωτ.394/23-02-2021)

6.3 Σχετικά με άσκηση έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης (συν.33 αριθ. πρωτ.395/23-02-2021)

6.4 Σχετικά με κλήση καταβολής της ετήσιας εισφοράς 2021 προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (συν.34 αριθ. πρωτ.2591/18-02-2021)

6.5 Επιστολή κας Σταθάτου σχετικά με ενδιάμεση αναλογιστική αποτίμηση για τη μη εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4670/2020 στον Κλάδο Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ (συν.35 αριθ. πρωτ.411/24-02-2021)

6.6 Εισαγγελική παραγγελία σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων (συν.36 αριθ. πρωτ.427/26-02-2021) & (συν.37 αριθ. πρωτ.450/2-03-2021)

6.7 Ενημέρωση σχετικά με έγγραφο για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.4779/2021 (συν.38 αριθ. πρωτ.462/02-03-2021)

6.8 Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα των Ταμείων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Δ.Υ.)

6.9 Σχετικά με τη σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε. και στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.39 αριθ. πρωτ.3083/01-03-2021)