ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/12-03-2021

Θέμα 1ο : Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο: Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με την ΚΥΑ 142587 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β΄4848/2019) και σε συνδυασμό με την αρ. πρωτ.50/12-2-2021 Απόφαση του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Λ.Π.)  (συν.1 αριθ. πρωτ.561/11-03-2021)

2.2 Επιστολή μέλους του Δ.Σ. (συν.2 αριθ. πρωτ.550/10-03-2021)

Θέμα 3ο : Διάφορα Θέματα

3.1 Σχετικά με πλαίσιο κατευθύνσεων για παροχές Υπηρεσιών Υγείας (συν.3 αριθ. πρωτ.464/02-03-2021)

3.2 Eνημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.4 αριθ. πρωτ.562/11-03-2021)

3.3 Επιχειρησιακό Πλάνο 2020-2021-2022 (συν.5 αριθ. πρωτ.453/02-03-2021)

3.4 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων (συν.6 αριθ. πρωτ. 559/11-03-2021)