ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/18-03-2021

Θέμα    1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 2ο:Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γεν. Διευθυντής, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών & Τομεάρχης Ασφάλισης Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

2.1 Μεταβολές (συν.1 αριθ. πρωτ.579/17-03-2021)

2.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν.2 αριθ. πρωτ.580/17-03-2021)

2.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ(συν.3 αριθ. πρωτ.581/17-03-2021)

2.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω θανάτου(συν.4 αριθ. πρωτ.589/17-03-2021)

2.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου(συν.5 αριθ. πρωτ.584/17-03-2021)

2.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων(συν.6 αριθ. πρωτ.585/17-03-2021)

2.7 Αναδρομικές καταβολές επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου(συν.7 αριθ. πρωτ.586/17-03-2021)

 Θέμα  3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

 3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.8 αριθ. πρωτ.573/17-03-2021)

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-3-2021 έως 14-3-2021 (συν.9 αριθ. πρωτ.575/17-03-2021)

4.2 Αναφορά δραστηριοτήτων προσωπικού το χρονικό διάστημα από 8-3-2021 έως 14-3-2021 (συν.10 αριθ. πρωτ.582/17-03-2021)

4.3 Πρακτικό επιτροπής για την πρόσληψη υπαλλήλου (συν.11 αριθ. πρωτ.578/17-03-2021)

4.4 Σχετικά με την πυρανίχνευση -πυρασφάλεια στο κτήριο του Οργανισμού επί της οδού Ορμινίου (Δ.Υ.)

4.5 Σχετικά με πλαίσιο κατευθύνσεων για παροχές Υπηρεσιών Υγείας (συν.12 αριθ. πρωτ.592/17-03-2021)

4.6 Ενημέρωση επί των οικονομικών πεπραγμένων (συν.13 αριθ. πρωτ. 562/11-03-2021)

4.7 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου (συν.14 αριθ. πρωτ.590/17-03-2021)

4.8 Έγκριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών (συν.15 αριθ. πρωτ.591/17-03-2021)

4.9 Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απογραφή των παγίων του Οργανισμού (συν.16 αριθ. πρωτ.583/17-03-2021)

4.10 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 Ν. 4670/2020 (συν.17 αριθ. πρωτ.468/02-03-2021)

4.11 Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και τη διενέργεια rapid test (συν.18 αριθ. πρωτ.574/17-03-2021)

4.12 Σχετικά με την ηχογράφηση των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων προς τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.19 αριθ. πρωτ.587/17-03-2021)

4.13 Σχετικά με την αγορά στατιστικού πακέτου για το τηλεφωνικό κέντρο (συν.20 αριθ. πρωτ.588/17-03-2021)

4.14 Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια rapid test (συν.21 αριθ. πρωτ.593/17-03-2021)

 Θέμα 5ο: Θέματα-Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Έγγραφο προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών (συν.22 αριθ. πρωτ. 569/16-03-2021)

5.2 Eνημέρωση σχετικά με την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (Δ.Υ.)